Projekat obnove Kampusa teče planiranom dinamikom, izvjesna finansijska sredstva za njegovu cjelovitu realizaciju

Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić i direktorica Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa Lejla Hajro razgovarale su danas o daljnjim koracima i procedurama u realizaciji projekta obnove Kampusa Univerziteta u Sarajevu, sa delegacijama Evropske investicione banke (EIB) i Francuske razvojne agencije (AFD), koju predvode Sandrine Friscia, predstavnica EIB-a za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Maxime Lebovics, zamjenik direktora Regionalnog ureda AFD-a za Zapadni Balkan.

Projekat cjelokupne obnove i razvoja Kampusa je projekat koji se pripremao i vodio posljednje dvije godine. Evropska investiciona banka je prepoznala ovaj projekat kao važan razvojni projekat za Bosnu i Hercegovinu i već je odobrila 500.000 eura za tehničku pomoć, u okviru Inicijative za finansiranje urbanih projekata (UPFI) koju zajednički sponzorira AFD. Banka je već sprovela procedure nabavke, uz angažovanje engleske konsultantske kuće ARUP, što je rezultiralo izradom seta dokumentacije koja obuhvata izradu Master plana obnovu i razvoj Kampusa, idejnih rješenja za sve objekte i izradu Studije izvodljivosti projekta.

Evropska investiciona banka, koja je od početka uključena u projekat, voljna je da se dalje uključi u pripremu projekta i da ga sufinansira, uz daljnju dubinsku analizu od strane Banke.

“U međuvremenu smo stupili u kontakt sa Francuskom razvojnom agencijom (AFD), koja je uspostavila brojna partnerstva sa Evropskom investicionom bankom i na drugim projektima, jer su njeni predstavnici izrazili želju da učestvuju kao partneri u ovom projektu, tj. kako bi osigurali finansiranje u nastavku projekta preostalih 50 posto za njegovu konačnu realizaciju, pod uslovom da se završi prateća dubinska analiza. Kao prethodnik te investicije, iz ove agencije danas su nas obavijestili da trenutno imaju na raspolaganju određena grant sredstva koja bi nam mogli dodijeliti za završetak pripreme projekta, na osnovu našeg zahtjeva i prioriteta. Svakako ćemo odgovoriti na ovu ponudu u najkraćem mogućem roku, na čemu svakako zahvaljujemo AFD-u”, rekla je direktorica Hajro.

Kako je istakla ministrica Nikolić, rekonstrukcija Kampusa ne samo da podiže studijski proces i rad Univerziteta na viši, evropski nivo, već predstavlja pokretačku snagu daljeg razvoja Kantona Sarajevo.

“Projekat ‘Kampus’ vidimo kao pokretača nove faze razvoja, kako Grada tako i Kantona, ali i cijele BiH. Kampus je zamišljen da bude dio Grada, da okuplja ljude koji će razmjenjivati ideje i razmišljati o budućnosti ili jednostavno uživati u posebnoj atmosferi. Očekujemo da će izgradnja Kampusa pokrenuti niz razvojnih procesa koji će Sarajevo preoblikovati kao modernu, ‘zelenu’, održivu i ugodnu destinaciju za rad i život, privlačnu prije svega mladim, kreativnim ljudima, ljudima dobre volje iz cijelog svijeta”, naglasila je ovom prilikom ministrica Nikolić.

Predstavnica EIB-a za Bosnu i Hercegovinu Sandrine Friscia istakla je ulogu ove banke u podršci jednakom pristupu modernom obrazovanju.

“EIB tradicionalno ulaže u obrazovanje, jer su znanja i vještine preduslov za zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta, inovacije i socijalnu inkluziju. Razvoj univerzitetskog Kampusa u Sarajevu ide u prilog svim ovim ciljevima, zbog čega smo odlučili da obezbijedimo grant tehničke pomoći za pripremu ovog značajnog projekta. Kada bude završen, uvjereni smo da će poboljšati obrazovne standarde zemlje, istovremeno podsticati konkurentnost i razvoj ljudskog kapitala”, navela je ona.

Zamjenik direktora AFD Ureda za zapadni Balkan, Maxime Lebovics, istakao je poseban interes agencije za ovaj projekat, u vezi sa regionalnim mandatom AFD-a da podrži put ka članstvu u EU.

“Kao Francuska razvojna banka, naša osnovna misija u regionu je da doprinesemo procesu evropskih integracija. Ovaj mandat materijalizujemo kroz finansiranje ključnih reformi i investicija koje promoviraju zelenu infrastrukturu, poboljšavaju dobrobit građana i pružaju bolje mogućnosti za mlađe generacije. Sa ovakvim ciljevima usklađena je i sanacija sarajevskog Kampusa, kao integriranog urbanističko-obrazovnog projekta od regionalnog značaja. Zbog toga sada mobilišemo ekspertizu i resurse da podržimo naredne bitne korake za njegovu pripremu i realizaciju”, naveo je on.

Podsjetimo, postojanje Master plana za obnovu Kampusa definisalo je konačnu viziju njegovog budućeg izgleda i funkcije. Osnovni koncept razvoja definirao je i usvojio Univerzitet u Sarajevu, a jučer su predstavljena i idejna rješenja objekata. Studija izvodljivosti obnove i razvoja Kampusa, kao završni dokument ove faze pripreme projekta, trebala bi biti završena do kraja februara, kada će biti poznata ukupna finansijska vrijednost potrebna za rekonstrukciju Univerzitetskog Kampusa.

Radio AS