Skupština KS usvojila Izmjene i dopune Zakona o šumama Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo je danas, na prvom dijelu svoje Treće radne sjednice po skraćenom postupku usvojila Izmjene i dopune Zakona o šumama Kantona Sarajevo kojima je utvrđeno da je korisnik državnih šuma dužan plaćati naknadu za korištenje šuma, umjesto dosadašnjih šest posto, novi iznos od osam posto od ostvarenog prihoda od drveta računajući cijenu drveta na panju i prihoda ostvarenog od nedrvnih šumskih proizvoda.

Do ove Izmjene i dopune Zakona o šumama po ovom osnovu uplaćivano je jedan posto za Budžet Kantona Sarajevo, a pet posto za budžet općine sa čije teritorije je šuma. Sada je taj omjer povećan u korist budžeta općina te će se po usvojenoj izmjeni i dopuni Zakona za Budžet općinama uplaćivati sedam posto, dok će Budžetu Kantona Sarajevo i dalje pripadati jedan posto.

Skupština je danas usvojila Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2022. kao i Odluku o dopunama Odluke o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije Projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo.

Skupština je jednoglasno usvojila inicijativu kojom je zadužila Vladu KS da putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Univerziteta u Sarajevu odmah i bez odlaganja izvrši zakonsku obavezu oslobađanja/povrata školarina za studente koji su postigli odgovarajući uspjeh jer je propisano da se ti studenti oslobađaju plaćanja školarine.

Skupština KS je, uz podsjećanje na zločine koji su izvršeni u periodu dugogodišnje opsade Sarajeva i agresije na Bosnu i Hercegovinu, usvojila Deklaraciju kojom je osudila provokaciju novoimenovanog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića koji je podizanjem tri prsta ispred Parlamenta BiH i u programu Federalne televizije, uvrijedio sve žrtve agresije i genocida što, prema usvojenoj Deklaraciji, pridonosi narušavanju odnosa i destabilizaciji povjerenja te kreiranju atmosfere straha među građanima i narodima Bosne i Hercegovine.

Radio AS