Projekt energijske efikasnosti: Nova fasada i stolarija na OŠ “Grbavica 2”

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović i ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović posjetili su danas Osnovnu školu “Grbavica 2” na čijem objektu su izvedeni radovi s ciljem povećanja energijske efikasnosti.

Radovi su obuhvatili termoizolaciju fasade, zamjenu prozora i vrata, ugradnju termostatskih ventila na postojeće radijatore, gromobranske radove, ugradnju LED sijalica, te pripremne i prateće radove u svrhu obnove objekta.

“Projekt je realiziran u saradnji sa UNDP-om. Radovi su završeni za tri mjeseca, a sredstva za njihovo izvođenje, u iznosu od oko 200.000 KM, su osigurana sa pozicije Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša”, naveo je resorni ministar Hadžiahmetović.

Po njegovim riječima, projekt je dio širih aktivnosti koje Kanton Sarajevo finanasira i provodi, u saradnji sa partnerima, u cilju povećanja energijske efikasnosti objekata, odnosno smanjenja korištenja energenata za zagrijavanje, a time i smanjenja emisija zagađujućih materija u zrak.

Također, realizacijom ovog projekta je osiguran ugodniji ambijent učenicima i nastavnicima.

“Veoma je važno da nastavimo sa ulaganjima, da transformišemo i unutrašnji ambijent u našim školama, prostor u kojem podučavamo djecu. Projekt utopljavanja školskih objekata realizuje Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, dok se Ministarstvo za odgoj i obrazovanje fokusiralo na opremanje škola savremenim nastavnim sredstvima i učilima”, naglasila je ministrica Hota-Muminović.

Povodom okončanja ovog projekta, u OŠ “Grbavica 2” danas je uprličena i prigodna svečanost.

Radio AS