Projekt energijske efikasnosti: Okončani radovi na područnoj školi “Korča”“ u Hadžićima

U okviru projekta “Energijska efikasnost u javnim objektima u Kantonu Sarajevo“, koji realizuje Vlada KS, preko Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, danas je ozvaničen završetak radova na područnoj školi “Korča” u Hadžićima.

Radovi u cilju poboljšanja energijske efikasnosti obuhvatali su termoizolaciju fasade, zamjenu dotrajalih prozora i vrata, popravku krova uz zamjenu krovnog pokrivača, utopljavanje stropne konstrukcije prema tavanu, sanaciju prostora kotlovnice, ugradnju kotla na pelet sa pratećim radovima na mašinskim instalacijama, montažu novih radijatora sa termostatskim ventilima, gromobranske radove, ugradnju LED svetiljki u prostoru kotlovnice, te pripremne i prateće radove u svrhu obnove objekta.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 150 hiljada KM.

“Problem energijski neefikasnih javnih objekata je izazov koji se mora rješavati dugoročno i sistematski, u svim dijelovima Kantona Sarajevo podjednako. Iz tog razloga, jako sam zadovoljan da su ovim projektom obuhvaćeni i javni objekti u rubnim dijelovima našeg kantona, te da je Vlada KS u mogućnosti pružiti jednaku podršku svojim zajednicama u cilju obnavljanja infrastrukture javnih zgrada. Uzimajući u obzir da je utopljavanje javnih objekata jedan od značajnijih koraka ka osiguranju čišćeg zraka u KS, ponosan sam što Vlada KS tim putem korača sa građankama i građanima iz svih naših općina”, izjavio je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović, koji je sa saradnicima danas posjetio obnovljenu školu.

Podsjećamo, ovu školu je nedavno posjetila i ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota Muminović, kao i područne škole “Raštelica” i “Lokve” u Hadžićima i tom prilikom najavila bolje uslove za osnovce.

Inače, područna škola „Korča“ egzistira u sastavu osnovne škole „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin. Škola je smještena u naselju Korča koja je udaljena oko pet kilometara od centralne škole. Školsko područje je ranije obuhvatalo naselja: Korča, Trzanj i Odžak. Nastava u ovoj školi odvija se u jednoj smjeni za učenike od I do IV razreda, kao i u jednom kombinovanom odjeljenju.

Objekt ove škole je jedan od 40 objekata javnih ustanova u Kantonu koji su trenutno obuhvaćeni projektom energijske efikasnosti.

Finansiranje projekta „Energijska efikasnost u javnim objektima KS” osigurano je iz kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od osam miliona EUR-a, dok je Evropska unija osigurala nepovratna sredstva u iznosu od dva miliona EUR-a.

Radio AS