Prve klupe od reciklirane plastike u Radićevoj ulici

Općina Centar u saradnji sa UNDP-em i sarajevskim arhitektom Emirom Salkićem iz arhitektonskog studija „Normal Arhitektura” proteklih godinu dana intenzivno je radila na osmišljavanju koncepta izrade urbanog mobilijara od reciklirane plastike.

Nakon detaljne analize, došlo se na ideju da se prikupljeni plastični otpad koji je u posljednjem desetljeću u naglom porastu iskoristi za izradu eksperimentalnih recikliranih klupa koje su postavljenje u Radićevoj ulici.

Klupe su izrađene tehnologijom 3D printa od reciklirane HDPE plastike, a kao jedan od rezultata inicijative Sarajevo Smart City.

Jedna klupa predstavlja ekvivalent od 336 plastičnih boca zapremine 0,5 litara koje su, kako je i napisano na poleđini postavljenih klupa, umjesto u prirodi ili na otpadu, završile kao novi proizvod za javnu upotrebu.

Namjera Općine Centar je i u budućem periodu kroz realizaciju ovakvih projekata uticati na očuvanje okoliša kroz proces reciklaže otpada i njegovu ponovnu upotrebu.

Plastični otpad predstavlja jednu od najvećih prijetnji za zdravlje ljudi i prirodu. Procjenjuje se da su domaćinstava, proizvodne/uslužne djelatnosti i javne komunalne usluge u BiH proizveli oko 150.000 tona plastičnog otpada tokom 2018. godine. Manje od 2% ovog otpada se reciklira dok 98% završi na kontrolisanim, nekontrolisanim i ilegalnim odlagalištima u BiH jer sistem primarne i sekundarne selekcije ambalažnog otpada nije uspostavljen u većini općina/gradova, te nedostaju kapaciteti za reciklažu različitih ambalažnih materijala.

Iz Općine pozivaju građane da svoju otpadnu plastičnu ambalažu usmjere za kreiranje nove vrijednosti i ispravno je odlože u za to predviđene kontejnere na području općine Centar.

Radio AS