Prvulović izabrana za predsjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo

Nakon isteka dvogodišnjeg mandata predsjedniku Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo Safudinu Čengiću, na mjesto predsjednice jednoglasno je izabrana ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović, u ime Vlade.

Odlučeno je to na jučerašnjoj sjednici Vijeća, kojoj su prisustvovali svi članovi ovoga tijela. Na istoj sjednici, na mjesto potpredsjednika su izabrani Franjo Rener, u ime Saveza samostalnih sindikata Kantonalnog odbora KS, i Safudin Čengić, u ime Udruženja poslodavaca u KS.

Na dnevnom redu ove sjednice razmatrani su i Nacrt budžeta KS za 2023. godinu, Nacrt zakona o izvršenju budžeta KS za 2023. godinu i Prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u KS.

U vezi nacrta budžeta i zakona o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu članove ESV-a je izvijestio ministar finansija Davor Čičić. Poseban akcent bio je na umanjenju ovogodišnjeg budžeta kroz raspodjelu javnih prihoda na osnovu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbog umanjenja pondera, Kanton Sarajevo je ostao bez 110.000.000 KM, što je dodatno otežalo planiranje budžeta za ovu godinu.

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća su, nakon provedene diskusije, zaključili da je FBiH umanjenjem pondera za raspodjelu javnih prihoda potpuno neosnovano dovela Kanton Sarajevo u nepovoljan položaj. Također, podržane su aktivnosti Ministarstva finansija i Vlade KS na izradi Nacrta budžeta KS za 2023. godinu u predloženim okvirima i zakona o izvršenju budžeta KS.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović na ovoj sjednici članovima je dala informacije o Prijedlogu zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi u KS. Savez samostalnih sindikata Kantonalni odbor KS je u provedenoj diskusiji izrazio zadovoljstvo da je učestvovao u izradi ovog zakona. Zaključak socijalnih partnera jeste da se podržavaju aktivnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje i Vlade KS na izradi predloženog teksta prijedloga.

Radio AS