Put za Hum uskoro dobija novu rasvjetu

Radovi na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete započeli su na trasi ceste prema rezervoaru i na trasi od releja Hum, niz ulicu Put za Hum.

Trenutno su u toku građevinski zemljani radovi na mašinskom iskopavanju temeljne jame za izgradnju novih stubova javne rasvjete.

Pomenuti radovi izvode se u okviru LOT-a 3, sa ciljem sa poboljšanja energijske efikasnosti na lokalitetu Put za Hum – I faza. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je oko 130.000 KM, a rok za završetak izvođenja radova je 50 dana.

Pored navedenog, u toku su radovi i na rekonstrukciji, sanaciji i izgradnji javne rasvjete u okviru LOT-a 1 i LOT-a 2, a obuhvataju lokalitete na području osamnaest mjesnih zajednica.

Općina Novo Sarajevo kontinuirano će raditi na modernizaciji javne rasvjete u skladu sa Elaboratom tehničkog rješenja modernizacije javne rasvjete, te obezbijeđenim budžetskim sredstava, a u cilju poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije uvođenjem led rasvjete.

Radio AS