Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji školskih objekata u KS kontinuirani, nabavlja se i nova oprema

U školama Kantona Sarajevo je radno i tokom ovog ljeta, nastavljaju se radovi na rekonstrukciji i adaptaciji školskih prostora, nabavlja se oprema, završavaju projekti izgradnje mrežnih kapaciteta, ugrađuju liftovi i pristupne rampe za osobe sa invaliditetom, uređuju plohe školskih dvorišta.

Malim efektivnim projektima, kako navode iz Ministarstva odgoja i obrazovanja KS, nastoji se kreirati poticajno okruženje za učenje, razvoj i istraživanje učenika.

“To su rekonstrukcije sportskih sala i svlačionica, toaleta, sanacija krovova koji su prokišnjavali godinama, farbanje zidova, adaptacija školskih kuhinja, kabineta, senzornih soba za djecu sa teškoćama, zamjena podova koji su stari preko 40 godina, zamjena unutrašnje stolarije, adaptacija i modernizacija prostora biblioteka, zbornica, rekonstrukcija kabineta fizike, hemije i biologije”, navode iz Ministarstva.

Od opreme stižu nove školske klupe i stolice, novi ormari i drugi školski namještaj i učila.

“Direktori i direktorice vrijedno rade zajedno sa svojim saradnicima kako bismo u narednim godinama vidljivo poboljšali uslove za učenje i rad. Posebno se zahvaljujemo tehničkom osoblju koje vlastitim rukama i umijećem pravi prava mala čuda, a potom sve uredno pospreme, prečiste i pripreme za novi početak prvog nastavnog dana”, ističu.

Ministarstvo je u ovoj godini svakoj školi osiguralo sredstva u iznosu od 30.000 KM, što ukupno iznosi 3.200.000 KM.

Dodatno, s budžetske pozicije Ministarstva za odgoj i obrazovanje do kraja jula 2023. godine realizovana su kapitalna ulaganja u iznosu od 1.323.879 KM u infrastrukturu obrazovnih ustanova. Značajna finansijska sredstva u iznosu od 5.042.000 KM izdvojena su i za unapređenje kabineta za predmete fizike, hemije i biologije, i to je samo prva faza ovog projekta.

Pored toga, menadžmenti škola, vlastitim naporima aplicirali su na razne projekte i osiguravali dodatna sredstva s drugih nivoa vlasti, općina, Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, međunarodnih projekata, kao i kod realnog sektora.

Iz Ministarstva su zahvalilli svim zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo koji su podržali Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu, i koji su sve ovo omogućili. Također su podsjetili da je, prije usvajanja Budžeta, vrijedni tim uposlenika u Ministarstvu finansija danonoćno radio kako bi odgovorio na sve potrebe građana Kantona Sarajevo.

“Posebno se zahvaljujemo što smo ove godine konačno uhvatili velike korake ka ulaganju u odgoj i obrazovanje. Škola mora biti konkurentna agresivnoj industriji zabave i svim pošastima kojima su izložena naša djeca. Lijep ambijent također odgaja. U narednim danima objavljivat ćemo fotografije s naših malih-velikih gradilišta. Nastavljamo dalje, jer nema bolje investicije od investicije u odgoj i obrazovanje”, poručeno je iz Ministarstva.

Radio AS