Raspisan Javni poziv za subvencioniranje avio-saobraćaja na području KS

Turistička zajednica Kantona Sarajevo raspisala je javni poziv za subvencioniranje avio-saobraćaja na području Kantona Sarajevo u svrhu razvoja turizma. Cilj javnog poziva jeste razvoj turizma na području Kantona Sarajevo subvencioniranjem avio-kompanija, radi uspostavljanja novih destinacija, povećanja broja putnika u aviosaobraćaju i osnaživanje turističkog sektora.

Sredstva su osigurana u Budžetu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na poziciji „Tekući transfer Turističkoj zajednici KS za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turizma”.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju pojedinačne avio-kompanije koje su registrovane za pružanje usluga avio-saobraćaja i koje ispunjavaju kriterije za odabir prijava i dodjelu sredstava:

1. Avio-kompanije koje donesu odluku da uspostave bazu na Međunarodnom aerodromu Sarajevo,

2. Avio-kompanije koje otvaraju nove destinacije za Sarajevo (destinacije prema kojima sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo nije bilo redovnih letova od avio-kompanija tokom 12 mjeseci prije datuma namjeravanog obavljanja prvog leta),

3. Avio-kompanije koje uvode jednu ili više strateških ruta za Sarajevo, u skladu s listom strateških ruta definisanom od strane Međunarodnog aerodroma Sarajevo,

4. Avio-kompanije koje uvode letove na postojećim strateškim rutama iz/za Sarajevo, a na kojima trenutno ima uspostavljeno pet ili manje letova sedmično

5. Avio-kompanije koje uvode dugolinijske letove u trajanju preko šest sati za Sarajevo.

Prijavni obrazac za Javni poziv može se preuzeti na službenoj web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba i web stranici Međunarodnog aerodroma Sarajevo  www.sarajevo-airport.ba.

Javni poziv ostaje otvoren do 13. novembra 2023. godine.

Radio AS