Refundiranje troškova kupovine udžbenika učenicima od 2. do 4. razreda

Općina Centar Sarajevo je putem Službe za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport raspisala javni poziv za podnošenja zahtjeva za refundaciju troškova nabavke udžbenika učenicima II, III i IV razreda osnovnih škola sa područja ove općine.

Pravo na ovaj vid pomoći mogu ostvariti roditelji/staratelji učenika II, III i IV razreda osnovnih škola ukoliko učenici redovno pohađaju jedan od navedenih razreda u osnovnim školama sa područja općine Centar, te ukoliko ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu (dodjela novčanih sredstava za ovu namjenu, dodjela udžbenika i sl.).

Sredstva za finansiranje troškova kupovine udžbenika dodjeljivat će se na osnovu podnesenih zahtjeva.

Općina će refundirati troškove kupovine udžbenika koji su na stranici škola navedeni kao udžbenici koji će se koristiti u tekućoj školskoj godini.

Općina neće refundirati troškove kupovine radnih sveski za pojedine predmete, izuzev radne sveske za engleski jezik ili ukoliko je na objavljenim spiskovima škola navedeno da će se radne sveske koristiti umjesto udžbenika.

Uz zahtjev je potrebno je priložiti sljedeće dokumente (orginal ili ovjerene kopije):

a) CIPS prijavu o mjestu prebivališta za roditelja,
b) Potvrdu škole da učenik redovno pohađa neki od navedenih razreda,
c) Izjavu podnosioca zahtjeva da ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu,
d) Dokaz o utrošku sredstava za kupovinu udžbenika (fiskalni račun),
e) Podatak o otvorenom računu i banci na koji će sredstva biti uplaćena.

Zahtjev sa dokumentacijom podnosi se Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport elektronskim putem, preporučeno putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina 1.

E-mail adrese za dostavu zahtjeva su: elma.sultanic@centar.ba;   ismeta.mameledzija-demir@centar.ba;  

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu pozvati broj telefona: 033/562-474 ili 562-393.

Tekst javnog poziva kao i potrebni obrazac je dostupan na web stranici Općine Centar u rubrici Javni pozivi, konkursi i oglasi https://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava

Javni poziv će biti otvoren do kraja mjeseca septembra.

Radio AS