Rezulatati istraživanja ne ukazuju na alarmantne pokazatelje kada je u pitanju fizičko i mentalno zdravlje djece, nastavnika i roditelja

“Rezulatati ne ukazuju na alarmantne pokazatelje kada je u pitanju fizičko i mentalno zdravlje djece, učenika, nastavnika i roditelja, ali svakako obavezuju da nastavimo pratiti zdravstveni status djece i učenika, nastavnika i roditelja”, istakla je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović na današnjoj press konferenciji organiziranoj o ovoj temi.

Na ovoj konferenciji su prezentovani rezultati istraživanja o psihofizičkom zdravlju djece/učenika i nastavnika u školskoj 2021/2022. godini.

“Ministarstvo za odgoj i obrazovanje drugu godinu provodi istraživanje o psiho-fizičkom zdravlju djece, učenika i nastavnika. Novina u odnosu na istraživanje od prošle školske godine je Upitnik za roditelje, te povećan broj ispitanika iz vrtićke populacije koji je za prošlu godinu iznosio 1,96 posto obuhvaćenih ispitanika, dok je u ovoj školskoj godini taj procent 16,6 posto. Istraživanje psihofizičkog zdravlja djece predškolske dobi, učenika do četvrtog razreda osnovne škole, učenika predmetne nastave osnovne škole i srednje škole, prosvjetnih radnika, te roditelja obuhvatilo je uzorak od 14.156 ispitanika, i to 1.083 prosvjetna radnika, 3.400 učenika predmetne nastave osnovne i srednje škole, 3.693 vrtićke djece i djece nižih razreda osnovne škole i 5.980 roditelja”, objasnila je ministrica Hota-Muminović.

Kako je navela, ovim istraživanjem Kanton Sarajevo se približava trendu zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja djece i mladih, što ima dodatni značaj zbog činjenice da se još nalazimo u pandemiji COVID-19.

“Premda se na prvi pogled može činiti da je vrlo lako za objasniti zašto je psiho-fizička dobrobit djece i učenika ključna za njihovo optimalno i kvalitetno djetinjstvo i odrastanje, zapravo se radi o zadatku koji nije nimalo lagan, prevashodno zbog toga što dosadašnja istraživanja, kao i svakodnevna odgojno-obrazovna praksa ukazuju na to da je u stanje psiho-fizičkog zdravlja uključeno mnogo faktora”, kazala je Hota-Muminović. 

Kako je potcrtala, cilj ovogodišnjeg istraživanja je longitudinalno pratiti zdravlje djece i učenika, prosvjetnih radnika, roditelja, kako fizičko, tako i mentalno, kako bi mogli dati preporuke koje su bazirane na činjeničnom stanju, a ne samo na teoretskim osnovama, odnosno deskriptivnim pokazateljima unutar pojedinih škola.

“Iako je pandemija donijela mnogo izazova za sve nas iz odgojno-obrazovnog djelokruga, velika većina roditelja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama je roditeljstvo podiglo na jednu višu ljestvicu, pružajući djetetu, učeniku mnogo empatičnosti, pažnje i strpljenja, a isto tako i odgajatelji, učitelji, nastavnici i stručni saradnici su spretno i sigurno prilagođavali vođenje odgojno-obrazovnog procesa u vanrednim okolnostima u periodu nakon pandemije, kada su se učenici vratili u škole”, izjavila je ministrica Hota-Muminović. 

U preporukama za početak školske 2022/23. godine pružit će se adekvatna podrška i briga za sve aktere odgojno- obrazovnog procesa u vidu radionica, edukacija, predavanja, prezentacija, antistres programa podrške od strane profesionalaca iz stručnih službi škola, kao i od stručnjaka i profesionalaca van školskih institucija.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje će u toku jula i avgusta izraditi dodatne interpretacije rezultata istraživanja i iste staviti na raspolaganje obrazovnoj zajednici u vidu programa jačanja stručnih kompetencija, programa jačanja roditeljskih kompetencija, kao i široj javnosti u vidu publikacije.

Na današnjoj konferenciji članovi tima koji je radio na istraživanju predstavili su detaljne rezultate. Tako su prof.dr. Aida Pilav i prim.dr. Amra Junuzović-Kaljić prezentirale podatke po pitanju fizičkog zdravlja, dr. Remzija Šetić iznio je detalje po pitanju istraživanja kod roditelja i prosvjetnih radnika, dok je prof.dr. Anela Hasanagić predstavila podatke iz dijela izvještaja koji se tiče djece predškolskog i školskog uzrasta.

Radio AS