Sanacija, čišćenje i obnova spomen obilježja civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović donijela je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za radove na  sanaciji, čišćenju i obnovi spomen obilježja civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je u prethodnom periodu pokrenulo aktivnosti, s ciljem održavanja 56 spomen obilježja koja se nalaze na teritoriji Kantona Sarajevo, a koja nisu u programu održavanja od strane drugih nivoa vlasti i lokalnih zajednica.

Radi se o spomen obilježjima koja do sada nisu sistemski održavana.

Aktivnosti koje Ministarstvo trenutno provodi su doprinos trajnom i dostojanstvenom očuvanju kulture sjećanja na civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Radio AS