Sanirana ulica Pehlivanuša

Ulica Pehlivanuša, na dijelu od tramvajskih šina u ulici Mula Mustafe Bašeskije pa do stepeništa iznad Muzičke akademije, u dužini od 82 metra sanirana je i asfaltirana, čime su se omogućili mnogo bolji uslovi za odvijanje saobraćaja u najužoj starogradskoj jezgri.

Radovi su uspješno završeni protekle sedmice. Na pomenutom dijelu ulice sanirani su i asfaltirani i trotoari.

Projekat vrijedan oko 100.000 KM finansiran je iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo. Ova ulica predstavlja vrlo značajnu saobraćajnicu jer se nalazi u najužoj jezgri i svakodnevno njome saobraća veliki broj vozila.

Radio AS