Sarajevo: Broj putnika u trolejbuskom saobraćaju se povećao za 70 posto

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta je istakao podatke za koje smatra da potvrđuju da se uspijeva u tome da građani manje koriste lične automobile, odnosno da više koriste javni prevoz.

Podatke je naveo na današnjoj hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je sazvana nakon što je u nedavnoj saobraćajnoj nesreći usmrćena 25-godišnja Azra Spahić.

Šteta u povećanju korištenja javnog prevoza, odnosno smanjenju korištenja ličnih automobila vidi način da se smanji rizik od saobraćajnih nesreća. Za sljedeće podatke je naveo da svjedoče o smanjenju korištenja privatnih automobila:

  • Broj putnika na postojećim trolejbuskim linijama se od maja prošle godine do maja ove godine povećao za 70 posto;
  • Autobuska linija Sutjeska – Lješevo je duža od 7,5 kilometara te je u navedenom periodu imala rast broja putnika za 16 posto;
  • Autobuska linija Ilidža – Sokolović Kolonija je kraća od 7,5 kilometara te je u navedenom periodu imala rast broja putnika za 22 posto;
  • Minibuska linija Latinska ćuprija – Komatin, u padinskom dijelu grada, imala je rast broja putnika za 21 posto.

Prema Štetinim riječima, rast broja putnika je posljedica ulaganja u javni prevoz i na neredovnim linijama javnog prevoza. Treba napomenuti da je rastu broja putnika u trolejbuskom prevozu vjerovatno povećan i zbog rekonstrukcije tramvajske pruge.

Zadovoljan je i željezničkim linijama Željeznička stanica – Pazarić i Željeznička stanica – Podlugovi koje su uvedene na inicijativu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Kako je naglasio, broj putnika na navedenim linijama čini 40 posto od ukupnog broja putnika Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBiH).

(Klix.ba)

Radio AS