Sarajevo će prvi put nakon agresije imati uknjiženu imovinu

Zgrada društveno-političkih organizacija (DPO) u Sarajevu odlukom Gradskog vijeća Grada Sarajeva danas je postala vlasništvo grada. Prvi put nakon agresije, Sarajevo će imati uknjiženu imovinu, čime je osigurano postojanje grada kao institucije.

Odlukom Gradskog vijeća danas je napravljen izuzetno važan korak koji predstavlja zakonit osnov za uknjižbu prava vlasništva zgrade DPO-a koja se nalazi u ulici Hamdije Kreševljakovića na Grad Sarajevo.

“Na ovaj način ne samo da ćemo osnažiti poziciju Grada Sarajeva, već ćemo po prvi put, kao institucija, imati svoju imovinu i pravo vlasništva na nekretnini u kojoj je sjedište Grada još od 1999. godine. Uz domaćinski odnos spram vlastite kuće, podjednako moramo štititi i brinuti se o imovini našeg Grada Sarajeva”, kazala je gradonačelnica Benjamina Karić.

Ovim činom je gradska vlast uspjela u namjeri da zgradu koju koristi Parlament FBiH uknjiži kao svoje vlasništvo.

Radio AS