Vlada KS provodi projekat u cilju smanjenja potrošnje energije u školama

Vlada KS u saradnji sa Ministarstvima komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša realizuje projekat “Energetska efikasnosti u javnim objektima Kantona Sarajevo”.

Radove povećanja energetske efikasnosti objekata finansira Vlada KS uz podršku Evropske Unije, WBIF, Austrije i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Cilj projekta je provođenje mjera energetske efikasnosti na 40 javnih objekata, među kojima su vrtići, škole, fakulteti, domovi zdravlja, ambulante i studentski domovi.

Racionalno korištenje energije rezultira manjim računima za grijanje, električnu energiju i komunalne usluge, te doprinosi očuvanju okoliša i smanjenju zagađenja zraka. Iz tog razloga, građani se u domaćinstvima trude koristiti LED rasvjetna tijela, redovno servisirati električne uređaje, izvršiti termoizolaciju domova i racionalno koristiti vodu. Ipak, rijetko se razmišlja o potrošnji energije u javnim objektima poput škola, bolnica, vrtića…

Pojedini objeki u KS nakon agresije na BiH neadekvatno su obnovljeni i održavani te su zastarjeli, sa dotrajalim sistemima grijanja i hlađenja i bez adekvatne termoizolacije.

Osnovna karakteristika ovih objekata je neracionalno velika potrošnja svih oblika energije, prvenstveno energije za grijanje i hlađenje, što ima značajan uticaj na energetski intenzitet BiH.

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, prosječna europska država za istu količinu utrošene energije ostvari četiri puta veći nacionalni dohodak od BiH. S obzirom na kritičnu količinu potrošnje energije u javnim objektima, implementacija mjera energijske efikasnosti omogućava ekonomske uštede i povećanje energijske stabilnosti.

Također, mjere energijske efikasnosti značajno doprinose smanjenju zagađenja zraka u KS, povećanju nivoa komfora za sve korisnike objekata te, u zavisnosti od provedenih mjera, mogu produžiti vijek trajanja javnih objekata za oko 20 godina.

Predviđene mjere uključuju toplotnu izolaciju vanjskih zidova i izolaciju krovova, zamjenu prozora, ugradnju visokoefikasne rasvjete, te poboljšanje postojećeg sistema grijanja – ugradnju termostatskih ventila na postojećim radijatorima, ugradnju kalorimetara i, po potrebi, zamjenu neefikasnih kotlova.

Trenutno se radovi poboljšanja energijske efikasnosti izvode na sljedećim objektima: JU “Studentski centar” Sarajevo – Dom Nedžarići i Studentsko naselje Bjelave “Paviljon 7“ i JU OŠ “Zajko Delić” Vogošća, dok se pripremni radovi izvode na Osnovnoj školi “Grbavica” u Novom Sarajevu, objektu Područne škola “Korča” pri OŠ Hilmi ef. Šarić u Hadžićima, te OŠ “Ćamil Sijarić” u Novom Gradu.

U toku 2022. godine okončani su radovi na objektima: PU Vrtić “Labudovi”, JU “Studentski centar” Sarajevo – Studentsko naselje Bjelave “Blok 1”, Druga gimnazija Sarajevo, Područna škola „Malešići“ Ilijaš i JU Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ Ilijaš.

U narednom periodu očekuje se nastavak implementacije projekta u skladu sa planiranim rokovima i predviđenom dinamikom. Kompletna realizacija projekta je planirana do oktobra 2023. godine.

Radio AS