Sarajevo dobilo prvu urbanu baštu i senzorni park

U Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje danas je otvorena urbana bašta i prvi senzorni park u Sarajevu.

Park je rezultat ideja i prijedloga samih učenica i učenika, roditelja, nastavnog osoblja, i stručnjakinja i stručnjaka za kreiranje kreativnih zelenih površina.

Tim povodom, organizovana je šetnja kroz prvi senzorni park i urbanu baštu u Sarajevu kojoj su prisustvovali gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić, načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović, rezidentna predstavnica UNDP-a Steliani Nederi, te vijećnici Općinskog i Gradskog vijeća.

Radi se o jedinstvenoj zelenoj površini osmišljenoj za rekreaciju i druženje, za međugeneracijsko povezivanje s prirodom i aktivno odrastanje.

Kreiranje prve urbane bašta i senzornog parka u Sarajevu za potrebe učenica i učenika Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje dio je projekta “Connecting Nature” koji provode Grad Sarajevo i SERDA. UNDP je kroz svoju pilot inicijativu transformacije javnih prostora „Re-imagine my street“ podržao ovaj projekat.

Općina Novo Sarajevo predložila je da lokacija na kojoj će biti prva urbana bašta u Sarajevu bude u okviru Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje.

“Svi naši sugrađani, uključujući najmlađe sa poteškoćama u razvoju, ali i Sarajke i Sarajlije treće životne dobi, dobili su javni prostor koji stimulira mentalnu i fizičku sposobnost kroz širok spektar taktilnih i senzornih iskustava”, poručila je Karić.

Istakla je da je bilo istinsko zadovoljstvo dijeliti sa njima radost sadnjom prvih biljaka u bašti.

“Grad Sarajevo nastavlja biti vaš vjerni prijatelj i podrška na putu ka zdravijem i kvalitetnijem načinu života”, zaključila je Karić.

Radio AS