Srednja škola primijenjenih umjetnosti i OŠ Hašim Spahić pobijedili u prikupljanju otpada

Učenici osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevu prikupili su 17.000 komada ambalažnog otpada na takmičenju “Budi srce – odvajaj otpad” održanom u okviru projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u KS” u okviru kojeg će na području grada u narednim danima biti postavljeno 275 zelenih otoka.

Prvo mjesto zauzele su Osnovna škola “Hašim Spahić” Ilijaš te Srednja škola primijenjenih umjetnosti, dok su drugoplasirane Osnovna škola “Sokolje” te Srednja mašinska tehnička škola.

Početak projekta ozvaničen je oslikavanjem murala u Osnovnoj školi “Hašim Spahić”, gdje su učenici pod mentorstvom muraliste i street art umjetnika Benjamina Čengića oslikali mural Budi srce – odvajaj otpad, kao simbol brige za okolinu koja nas okružuje.

“Sve četiri škole kao nagradu osvojile su koncertnu zabavu u školskom dvorištu za posljednji dan školske godine, dok su ostale škole osvojile bluetooth prijenosni zvučnik. Svim učesnicima dodijeljene su zahvalnice, pobjednicima plakete, a svim školama učesnicama projekta dodijeljen je komplet kontejnera za razvrstavanje otpada (plavi, žuti i zeleni). Svijest o važnosti i redovnu praksu razvrstavanja reciklažnog otpada želimo proširiti i među mlađim generacijama, pa je tim povodom i organizovano nagradno takmičenje. Riječ je o otvorenom pozivu na koji se prijavilo devet sarajevskih škola koje su u jako kratkom vremenu prikupile čak 17.000 komada ambalažnog otpada. Ovo je ogroman korak ka uspostavljanju efikasnog sistema upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo”, istaknuo je Samir Arnautović, project manager iz organizacije People in Need.

U narednim danima je u toku postavljanje zelenih otoka na više od 200 lokacija u Kantonu, što će omogućiti građanima da sortiraju plastiku, papir, staklo i metal odvojeno od drugog otpada.

Na taj način će se uvećati reciklaža, a produžiti životni vijek Deponije Smiljevići. Oprema je nabavljena u saradnji sa partnerima iz Republike Češke.

Projekat “Efikasan sistem upravljanja otpadom u KS” implementira međunarodna organizacija People in Nee”, u partnerstvu sa KJKP RAD Sarajevo i Dekonta uz podršku Vlade Republike Češke, zahvaljujući kojem je u Kanton Sarajevo investirano preko dva miliona KM u svrhu uspostavljanja efikasnijeg sistema upravljanja otpadom.

Radio AS