Sarajevo: Poništen tender za nabavku kamera koje se nose na policijskim uniformama

Uprava sarajevske policije je poništila postupak javne nabavke kamera namijenjenih za nošenje na policijskoj uniformi. U obrazloženju poništenja nabavke istaknuto je i koje su kompanije ocijenjene kao kvalifikovanim ponuđačima u drugoj fazi nabavke.

Riječ je o Agenciji Kamir iz Širokog Brijega i Mibo komunikacije iz Sarajeva. Međutim, kompanija Mibo komunikacije bila je jedina koja je aktivno učestvovala u drugoj fazi nabavke.

Njena ponuda nije prihvaćena te je objašnjeno zašto nije prihvaćena. Neke od primjedbi bile su:

  • Da je ponuda nepotpuna te da nisu ispunjeni uslovi za dostavljanje uzoraka uz ponudu;
  • Da dostavljeni uzorak ne ispunjava uslove iz tehničke specifikacije određene tenderom;
  • Da je pregledom uređaja, označenog kao “kamera tip 2”, utvrđeno da ne odgovara tehničkoj specifikaciji određenoj tenderom (uzorak nema dva pojasa koji se stavljaju preko ramena i jedan pojas oko struka, niti se klick-fast zakačka nalazi na spoju svih pojasa);
  • Testirano je više načina postavljanja pojasa i niti u jednom slučaju nije utvrđeno da dostavljeni uzorak odgovara onom traženom;
  • Nosač “kamere tipa 2” ne odgovara opisu iz obrasca za cijenu ponude.

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo je u aprilu prošle godine odlučila da će policajci nositi kamere na uniformama. Tada je saopćeno da će nabavka koštati 490.000 KM, a resorni ministar Admir Katica je istakao da će snimci sa kamera biti veoma koristan materijal tokom vršenja kriminalističke obrade, vršenja istrage i u slučajevima pritužbi na rad policije.

Katica je tada naglasio da će kamere biti uvijek uključene i da će snimati i zvuk. Sarajevska policija bit će prva u Bosni i Hercegovini koja će na uniformama imati kamere.

Klix.ba

Radio AS