Sarajevogas u srijedu izvodi radove na zamjeni baterije ventila B 8-06 u Kasindolskoj ulici

KJKP Sarajevogas obavještava korisnike da će njihove ekipe u srijedu, 27. jula, u periodu od 07.00 do 22.00 sati u ulici Kasindolska (na raskrsnici s ulicom Nike Kolumbića Šake) izvoditi radove na distributivnoj gasnoj mreži. 

S obzirom na složenost poslova, na području Ilidže i Stupa snabdijevanje gasom će biti otežano, a do potpunog prekida isporuke gasa doći će kod potrošača koje snabdijevaju podstanice:

1. P 81-06 (Hotel Hollywood),
2. P 81-24 (Općina Ilidža i Grand centar),
3. P 81-02 (Hotel Hills),
4. P 81-08 (Bras),
5. P 83-74 (Aerodrom Sarajevo) ,
6. P31-21 (Granična policija),
7. R 83-23 (Aerodromsko naselje)
8. P 31-53 (Ured za strance),
9. P 81-75 (BINGO Stup),
10. P 81-94 (Zgrada Merkur – DM),
11. R 83-20 (Stup),
12. P 31-37 (Kotlovnica Tibra pacifik II),
13. P 31-89 (kotlovnica naselja Bulevar)
14. P 31-36 (Rasadnik Park d.o.o. Stup)
15. P 81-09 (Franjevačka teologija),
16. P 81-10 (Dom slijepih – Dom penzionera).

Nakon završetka radova, uspostavit će se postepena normalizacija dotoka gasa pomenutih gasnih podstanica.

“Naše korisnike molimo da samoinicijativno ne vrše puštanje gasa, odnosno otvaranje ventila bez prisustva ekipa Sarajevogasa. Osiguran je dovoljan broj ekipa koje će nakon završetka radova početi s uspostavom normalnog dotoka gasa svim korisnicima. Normalizacija snabdijevanja očekuje se najkasnije u jutarnjim satima narednog dana (28.07.2022)”, saopćeno je iz Sarajevogasa. 

Zbog odvijanja navedenih radova, moguće je otežano odvijanja saobraćaja u dijelu ulica Kasindolska i Nike Kolumbića Šake.

Iz Sarajevogasa mole sve korisnike prirodnog gasa da se u zoni izvođenja radova pridržavaju sljedećih uputa, da za vrijeme prekida u isporuci gasa, ne vrše nikakve radove na unutrašnjim gasnim instalacijama, te da uklone postavljene katance na ormarićima s mjernim setom, ako su postavljeni, kao i omoguće neometan pristup ormarićima.

Kako bi se sve planirane aktivnosti uspješno realizirale te izvršila sigurna uspostava dotoka gasa, korisnici treba da se pridržavaju navedenih uputa.

U slučaju potrebe, svi kupci mogu se javiti na dežurne brojeve telefona:  033 592-095 i 033 592-096.

Radio AS