Sarajevske Toplane prešle na tečna goriva, osigurano grijanje za 80 posto korisnika

Zbog poremećaja isporuke prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije, “KJKP Toplane Sarajevo“ su, na osnovu prethodnog odobrenja Vlade Kantona Sarajevo, bile prinuđene prijeći na tečna goriva.

Ovo su, kako kažu uradili, da bi građani imali kontinuiranu isporuku toplotne energije te kako se ne bi narušio energetski sistem Kantona Sarajevo.

“Velikim naporom i intenzivnom aktivnošću Uprave Toplana uspjeli smo, da se oko 80 posto naših korisnika, može zagrijavati putem alternativnog goriva, budući da postoje rezervoari zalihe tečnih energenata, sa kojima raspolažu Toplane, dok 20 posto korisnika koji se griju putem krovnih kotlovnica, sa tehničkog aspekta mogu koristiti samo prirodni gas.

Dodali su da je jedan od prioriteta uspostavljanje efikasnog sistema alternativnog grijanja.

“Međutim, zbog prošlosti potrebno je više vremena da bismo imali adekvatno rješenje. Napominjemo da smo zamolili ‘Energoinvest’ da iznađu način do rješenja problema u Bugarskoj”, dodali su iz Toplana.

klix.ba

Radio AS