Sarajevske vlasti namjeravaju uvezati željezničku i tramvajsku prugu

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, zajedno sa pomoćnicima Tarikom Bašovićem i Muamerom Kukanom i direktorom Direkcije za puteve KS Selmirom Kovačem, održao je sastanak s direktorom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Farukom Muharemovićem i saradnicima. 

Tema sastanka je bio razvoj Sarajeva, kao i aktuelna priprema dokumenta Osnovna koncepcija novog Urbanističkog plana za urbano područje Sarajeva za period 2016-2036. godine.

Na sastanku su predstavnicima Zavoda predstavljeni planovi i aktivnosti Ministarstva u razvijanju saobraćajne infrastrukture. 

Poseban fokus stavljen je na razvoj i izgradnju novih saobraćajnica, kao i proširenja tramvajske pruge. 

Također, predložene su i lokacije za terminale javnog prevoza i sistema PARK&RIDE u prigradskim, ali i lokacije garaža u gradskim općinama. 

Neki od projekata su također vertikalni transport, kao i uvezivanje željezničke i tramvajske pruge. 

Ministarstvo saobraćaja će u narednom periodu dostaviti Zavodu sve potrebno, kako bi se mogle realizovati sve aktivnosti potrebne za planiranje.

Radio AS