Sindikat obrazovanja u Sarajevu traži zabranu upotrebe mobitela tokom trajanja nastave

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor KS uputio je dopis ministrici za odgoj i obrazovanje KS Naidi Hota-Muminović u kojem traži zabranu upotrebe mobilnih uređaja tokom trajanja redovne nastave.

U svom dopisu naveli su da su u prethodnom periodu istraživali o bitnosti korištenja mobitela u nastavi, odnosno da li su isti prijeko potrebni tokom trajanja nastave/časa.

“U toku istraživanja uočili smo da su pojedine strane zemlje još prije nekoliko godina donijeli propis kojim se zabranjuje upotreba telefona u školama, ovo iz razloga jer isti ometaju nastavu, smanjuju djeci koncentraciju ili dovode do nedozvoljenog snimanja, koje se kasnije može iskoristiti u svrhu dokazivanja bilo kakvih radnji”, navode sindikalci u zvaničnom saopćenju koje potpisuje Saudin Sivro.

Dodaju da su svjedoci da se telefon posljednjih godina sve više koristi u svrhu razonode, objave nedozvoljenog sadržaja ili nedozvoljenog snimanja, a sve manje u svrhu nauke, učenja, praćenja pozitivnih dešavanja i sl.

“Također, svjedoci smo da su nam djeca postala robovi tehnologije modernog doba i da se vrlo rijetko ili nikako ne druže sa svojim vršnjacima, nego se zatvaraju u svoje prostore i jedini vid komunikacije im je telefon i društvene mreže”, ističu.

Smatraju da se svi kao društvo trebaju zapitati gdje su nestale ili nestaju one prave i istinske vrijednosti drugarstva među vršnjacima.

“Shodno navedenom, pozivamo Vas da pokušamo vratiti djeci djetinjstvo, da im probudimo volju za druženjem i igrom, a da im mobitele stavimo po strani i na taj način da im ukažemo da nisu robovi tehnologije”, poručili su u dopisu ministrici.

Naglasili su da se ne smije dozvoliti da djeca budu robovi mobitela.

“Imajući u vidu naprijed navedeno, a cijeneći sve negativne strane korištenja telefona u nastavi/času, ovim putem podnosimo Inicijativu da se zabrani upotreba mobilnih uređaja tokom trajanja redovne nastave”, naveli su.

Sugerišu na kraju da izuzetak od zabrane mogu biti samo situacije kada je upotreba mobitela neophodna iz zdravstvenih, edukativnih i drugih opravdanih razloga.

Radio AS