Sindikat osnovnog obrazovanja u Sarajevu upozorava ministricu Hota-Muminović da ih ne ignoriše

Danas je održana vanredna sjednica Skupštine povjereništva Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor KS po pitanju Pedagoških standarda i opštih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu.

U saopštenju za javnost iz Sindikata navode kako je prošle sedmice ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Naida Hota-Muminović ignorisala Sindikat kao socijalnog partnera i zatražila izjašnjenje većeg broja osnovnih škola o primjeni Standarda u segmentu prava nastavnika koji su razrednici, na 2 sata na ime saradnje sa roditeljima.

Zbog te činjenice, Skupština Sindikata je, između ostalog, zauzela jasan stav i od ministrice zatražila da Metodologiju za izradu Godišnjeg programa rada škole uskladi sa Pedagoškim standardima i Kolektivnim ugovorom i, nakon prethodno pribavljene saglasnosti Sindikata, a najkasnije do 8. maja 2022. godine usklađenu Metodologiju dostavi na postupanje osnovnim školama posebno u segmentima koji su direktno povezani za 40-časovnu radnu sedmicu radnika poput prava nastavnika koji je razrednik na 2 sata sedmično a saradnju sa roditeljima.

Od ministrice traže i da započne pregovore sa Sindikatom o izmjenama i dopunama važećih Pedagoških standarda čiji bi cilj trebao biti:

  • smanjenje broja učenika u odjeljenjima, a posebno u odjeljenjima u kojima se nastava realizira sa učenicima po IPP-u,
  • smanjenje nastavne norme po vrstama nastave i predmetima, –
  • smanjenje nastavne norme nastavniku koji je razrednik za 2 časa u normi časova nastavnika i povećanje ukupnog broja sati u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavnika koji je razrednik na 8 sati,
  • smanjenje nastavne norme nastavnika koji ima preko 30 godina radnog staža u nastavi za 1 čas, a nastavne norme nastavnika koji ima preko 35 godina radnog staža u nastavi za 2 časa,
  • povećanje plana terenske nastave na 70 časova i umanjenje nastavne norme za 2 časa u normi nastavnika koji realizira terensku nastavu,
  • povećanje stručnog usavršavanja na 1 sat sedmično, povećanje rada nastavnika koji rade u dvije ili tri škole u stručnim organima na 1 odnosno na 1,5 sat sedmično,
  • te preciznije definisanje poslova, profila i stručnih sprema saradnika, stručnih saradnika i ostalih radnika, a posebno asistenata.

Iz Sindikata traže da se najkasnije do 8.5.2022.godine Vladi Kantona Sarajevo predlože izmjene i dopune važećih Pedagoških standarda, koje su usaglašene sa Sindikatom.

Zatražili su od Vlade KS da najkasnije do 21.5.2022.godine, na osnovu prijedloga ministrice i prethodno pribavljene saglasnosti Sindikata, donese Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu i istu zajedno sa tekstom izmjena i dopuna objavi u Službenim novinama KS.

Navode kako će Sindikat pokušati mirnim putem zaštititi prava radnika, a ako to ne uspije, pozvat će članstvo na mirne proteste kao što je to bio slučaj i 2018. godine.

klix.ba

Radio AS