Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dan 19.04.2022. godine

U utorak, 19.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u sljedećim ulicama: Skladi, Osik, Safvet-bega Bašagića, Višnjik, Hafiza Ibrahima Trebinjca, Veliki Kačanik, Terzibašina, Obhodža lipe, Ismeta Mujezinovića, Safeta Pašalića, Himze Polovine, Vlakovo, Braće Planja, Dolina mira, Braće Begić, Abdurahmana Muharemije, Bratunačka cesta i Kerima Džafića.

“Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo u poslijepodnevnim satima po okončanju radova”, saopšteno je iz ViK-a.

Radio AS