Sindikat srednjeg obrazovanja KS: Protivimo se skraćivanju časova ako to znači povećanje nastavne norme

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kantona Sarajevo komentarisao je prijedlog da se školski čas skrati sa 45 na 40 minuta. Objasnili su pod kojim uslovom se protive ovom prijedlogu.

Kao i njihove kolege u Sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo “zatečeni” su ovim prijedlogom. Imali su nekoliko pitanja za kantonalnu ministricu za obrazovanje i odgoj Naidu Hotu Muminović.

“Na prvi pogled ništa sporno u pet minuta, ali onda se ustanovi da nema nikakvog obrazloženja, stručnih analiza niti pozitivnih primjera iz školskih sistema koji praktikuju časove kraće od 45 minuta. Iz elektronskog medija saznajemo, iz intervjua s ministricom da bi ‘eventualni višak vremena dobro došao za suportivne programe, aktivnosti i sadržaje kojima postižemo cjelovit razvoj učenika’. Saznali smo i da je ‘način realizacije nastave u vrijeme pandemije pokazao da postoji veliki nivo fleksibilnosti u procesu podučavanja’. Pitanja koja se nameću: Zašto o tome nije bilo riječi u dostavljenom aktu? Da li je u pitanju ishitrenost, površnost, skrivena namjera, nepoštivanje sagovornika ili procjena da je sve ovo i ne baš toliko bitno”, konstatovali su.

Kako su naglasili, nije im poznato da je kurikularnom reformom predviđeno skraćivanje časa te da nemaju nikakve pokazatelje da su nastava u pandemiji i iskustva u vezi s tim ukazivala na to da bi trebalo skraćivati trajanje časa.

“U trenutku kada se srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo odvija, između ostalog, prema pedagoškim standardima i normativima iz 2004., kada škole i prema tom 19 godina starom aktu nemaju iste uslove za izvođenje nastave, od propisane temperature u učionicama i radnom okruženju do istog kvaliteta opreme, nastavnih sredstava i pomagala”, dodaju.

Iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kantona Sarajevo su poručili da kada se postignu isti radni uslovi, tada pitanje o pet minuta kraćem času može biti detalj kojim će se eventualno napraviti razliku za cjelovit razvoj učenika. Istakli su ono što smatraju važnim po ovom pitanju.

“Za mišljenje Sindikata, iz ugla radnopravnog statusa, potrebne su sljedeće informacije od strane inicijatora:

  • Šta će se desiti sa 90-120 minuta eventualnog viška vremena, koji će se pojaviti;
  • Da li se ide na povećanje nastavne norme nastavnika;
  • Da li se uvode nove radne obaveze? Ako da, koje”, pitali su.

Napomenuli su ministricu da se, kako su naveli, sve aktivnosti, nastavne i vannastavne moraju prethodno osmisliti, standardizovati i normirati. Također su poručili da se protive skraćivanju ako je namjera resornog ministarstva pokušaj povećanja nastavne norme. Izdvojili su i ono za šta tvrde da je mišljenje, kako su naglasili, jednog roditelja učenika srednje škole, koji im se obratio.

“Apsolutno se protivim svim proizvoljnim promjenama koje se u posljednje vrijeme dešavaju u obrazovanju koje nisu jasno iskomunicirane ili zasnovane na bilo kojem, nama poznatom naučnom radu i istraživanju, nisu naučno utemeljene kod nas i nemaju jasne dugoročne pokazatelje”, saopćili su iz indikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Kantona Sarajevo.

Namir Ibrahimović, direktor Osnovne škole “Safvet beg Bašagić” i neko ko je vodio reformu obrazovanja u Kantonu Sarajevo, izjavio je jučer za Klix.ba da suština nije u tome koliko će časovi trajati, već u tome koliko će kvalitetno biti koncipirani. Ukazao je da ovo pitanje nije razmatrano dok je vodio reformu.

Radio AS