Sindikat traži konkurse za prijem radnika u osnovne škole i vrtiće na neodređeno vrijeme

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Sarajevo zatražio je da Vlada Kantona Sarajevo prekine praksu i odmah počne s davanjem saglasnosti za raspisivanje javnih konkursa na neodređeno vrijeme u osnovnim školama kao javnim ustanovama i u JU “Djeca Sarajeva”.

Zahtjev su uputili premijeru KS Nihadu Uku i ministrici za odgoj i obrazovanje KS Naidi Hota-Muminović.

Samostalni sindikat smatra da je jedan od najvećih problema u obrazovanju nedostatak i stalna promjena radnika u vrtićima i osnovnim školama, posebno onih radnika čiji je osnovni posao neposredni odgojno-obrazovni rad s djecom i učenicima.

Ističu da se za razliku od prijema radnika u ostalim sektorima, a naročito u organima i institucijama Kantona u kojima se radnici permanentno primaju na neodređeno vrijeme, u obrazovanju se javni konkursi na neodređeno vrijeme odobravaju samo u godinama kada se vode političke kampanje.

“Jedan od glavnih razloga, pored niskih plata i loših uvjeta rada, zbog kojih mladi ljudi ne žele da budu prosvjetni radnici, jeste pitanje zapošljavanja na neodređeno vrijeme”, saopšteno je iz Sindikata.

Radio AS