Sindikati traže isplatu 1.080 KM svim radnicima u javnom sektoru u KS

Koordinacija osam sindikata SSSBiH KS : Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Sindikat policije KS, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika KS, Sindikat Univerziteta u Sarajevu, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacija KS, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor KS, Sindikat radnika u zdravstvu KS, Samostalni sindikat radnika komunalne privrede KS, koji primaju platu iz budžeta Kantona Sarajevo, Fonda zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo, poslali su dva zahtjeva Vladi KS.

Prvi se odnosi na zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći, koju je 7.7.2022. godine Vlada Federacije BiH donijela Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta potrošačkih cijena.

Drugi zahtjev Koordinacije sindikata se odnosi na otvaranje pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plate u 2023. godini.

Obaveza Vlade KS kao poslodavca je da sa sindikatima pregovara i dogovori osnovicu za obračun plaća za narednu bužetsku godinu, prije utvrđivanja nacrta budžeta za tu godinu, saopšteno je iz Koordinacije Sindikata.

Televizija Sarajevo – tvsa.ba

Radio AS