Školska godina u KS počinje s dostavljenim uputstvima o realizaciji inovativnih programa

Mjere i aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo koje se poduzimaju u cilju sigurnosti i zaštite učenika, kao i njihove dobrobiti, te multisektorski odgovor na potencijalne sigurnosne izazove u školama, teme su o kojima su na današnjoj press konferenciji govorile ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota Muminović, ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić i direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Senada Salihović.

Nakon tragičnih događaja koji su se desili u školi u Beogradu, Vlada KS je usvojila niz zaključaka okupivši sve značajne resore koji mogu ponuditi resurse u kreiranju seta značajnih aktivnosti.Izrađen je dokument sa smjernicama i šemama komunikacije, multisektorskog postupanja u iznenadnim kriznim situacijama koji će biti dostupan obrazovnim i drugim relevantnim ustanovama.

Po riječima ministrice Hota Muminović, u fokusu su preventivne aktvnosti usmjerene na jačanje karakternih vrlina, empatije, socijalnih i komunikacijskih vještina učenika u cilju sprečavanja neprihvatljivih oblika ponašanja, zbog čega su redefinirane vannastavne, te utvrđen čitav niz novih aktivnosti za narednu školsku godinu.

“Okupili smo stručnjake iz različitih oblasti koji su napravili i komunikacijske šeme, hodograme aktivnosti, ako bi se desila iznenadna, hitna situacija koja prevazilazi kapacitete škola, a koja uključuje resore zdravstva, Minsitarstva unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike, Tužilaštva. Na bazi ovih smjernica nastavljamo educirati profesionalce  koji rade na ovim temama”, objasnila je ministrica Hota Muminović.

Navela je, između ostalog, da mjere neizostavno podrazumijevaju i jačanje ljudskih resursa u segmetu socijalne zaštite, kao i u školama u kojima je od septembra  dodatno zaposleno 77 psihologa.

“Službe socijalne zaštite moraju biti kapacitirane kako bi se obuhvatile sve rizične tačke kada se dese izazovi sa kojima se porodice suočavaju i prevaziđu poteškoće u tim porodicama iz kojih će proizaći stabilna i jaka djeca”, naglasila je.

Kazala je i kako su rađene i procjene kako kapacitirati Centar za mentalno zdravlje.

“Sutra ćemo održati konferenciju posvećenu mentalnom zdravlju na kojoj očekujemo da će biti prisutno 400-500 stručnjaka. To je prioritet”, najavila je ministrica Hota-Muminović.

Ukupna vrijednost svih planiranih aktivnosti na godišnjem nivou je oko pet miliona KM, a sredstva će biti osigurana kroz budžetske preraspodjele u ovoj godini te kroz Plan budžeta za narednu godinu.

Ministrica Softić Kadenić istakla je da Kanton Sarajevo paralelno poduzima i druge aktivnosti inicirane tragičnim događajima nasilja u posljednje vrijeme. Na inicijativu  Skupštinske komisije za jednakopravnost spolova, u saradnji sa nadležnim kantonalnim organima, kao i institucijama FBiH, pokrenute su mjere poboljšanja postojećih procedura u slučajevima nasilja.

“Moramo stalno vršiti preispitivanja, da li svi u lancu odgovornosti znaju u svakom trenutku šta im je činiti,  kontinuirano se educirati i pitati se šta možemo bolje kako bismo prevenirali ubuduće ovakve slučajeve, i kako bismo adekvatno reagirali”, naglasila je ministrica Softić Kadenić.

Podsjetila je i da je usvojen Protokol o postupanju koji se tiče zaštite i postupanja u slučaju spolno zasnovanog nasilja u javnom prostoru, s jasno propisanim procedurama i obavezama institucija koje se bave prijavama za ovu vrstu nasilja.

“Ovaj se okvir kontinuirano poboljšava. Pokušavamo stvoriti ambijent u kojem gradimo sigurnije, transparentnije društvo, gdje su nosioci funkcija i oni koji obavljaju bilo koju vrstu javnih funkcija osobe sa integritetom i odgovarajućim obrazovanjem u koje korisnici njihovih usluga mogu imati povjerenje”, naglasila je Softić Kadenić.

Direktorica Salihović govorila je o nizu programa i aktivnosti koje je osmislio Institut, a koje će doprinijeti fizičkom, emocionalnom, mentalnom i socijalnom rastu i razvoju djece i učenika, u skladu s njihovim uzrastom.

Aktivnosti će se realizirati kroz radionice, takmičenja, izlete, studijske posjete, ekskurzije, pohode, kampovanja, društveno korisno učenje, škole u prirodi, posjete kulturno-historijskim ustanovama i odredištima.

“Katalog registriranih programa postao je dijelom Metodologije za izradu godišnjeg programa rada škole, što u praksi znači da vannastavni i posebni programi postaju obavezni za sve nivoe odgojno-obrazovnih ustanova u Kantonu Sarajevo. Katalog obuhvata programe prevencije ovisnosti, prevencije nasilja, kulture sjećanja, ekologije, poduzetništva i finansijske pismenosti, kao i program ‘Ostani smiren’. U okviru svakog programa razrađene su aktivnosti kroz koje kod djece razvijamo šest temeljnih vrlina – mudrost i znanje, odvažnost, humanost, pravednost, umjerenost i transcendentnost”, navela je direktorica Salihović.

Radio AS