Skupština KS 26. februara o nacrtima urbanističkih planova sarajevskih opština

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo će na sjednici najavljenoj za 26. februar razmatrati nacrte urbanističkih planova urbanih područja sarajevskih opština Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, urbanih područja Ilijaša, Hadžića i Trnova, kao i nacrte odluka o njihovom provođenju.

Skupština će se izjašnjavati i o prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiH, te Zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području KS, dok će Zakon o zakupu poslovnog prostora biti razmatran u formi nacrta.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo bit će jedna od tačaka dnevnog reda ove sjednice.

Skupština će se izjašnjavati o Izvještaju Ministarstva saobraćaja o utvrđivanju broja slobodnih dopunskih taksi oznaka, kao i o izvještajima o poslovanju javnih preduzeća “Veterinarska stanica”, “ZOI ’84”, Olimpijski centar Sarajevo te “Poljoprivredno dobro Butmir” za 2022. godinu.

Kolegij SKS jučer je zatražio od institucija, koje su obuhvaćene zaključcima Skupštine KS usvojenim na prvoj hitnoj sjednici Skupštine održanoj 9.6.2023. godine, o sigurnosti u saobraćaju u KS, da dostave informaciju o preduzetim aktivnostima po navedenim zaključcima u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ovog zaključka.

“Kolegij Skupštine KS će nakon razmatranja traženih informacija donijeti konačnu odluku po zahtjevu za sazivanje hitne sjednice Skupštine KS na temu sigurnosti u Kantonu Sarajevo”, kaže se, između ostalog, u zaključku Kolegija SKS.

Radio AS