U Kantonu Sarajevo proglašena epidemija morbila

Na području Kantona Sarajevo proglašena je epidemija zarazne bolesti morbila. Ovo je objavljeno u Službenom listu Federacije BiH, gdje su navedene mjere koje će biti preduzete u cilju suzbijanja epidemije.

Prema objavi, tokom trajanja epidemije, bit će sprovedene mjere predviđene Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Ove mjere uključuju edukaciju o prevenciji zaraznih bolesti, rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prenošenja, prijavljivanje i izolacija oboljelih, hospitalizacija i liječenje, kao i pojačanu imunizaciju djece. Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, zajedno s Vladom Kantona Sarajevo, ima ovlasti da naredi dodatne mjere.

Finansiranje ovih mjera bit će izdvojeno iz redovnih sredstava zdravstvenih ustanova za tekuću godinu. Naredba o ovim mjerama će stupiti na snagu od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” i “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Ovo nije prvi put da je epidemija proglašena u Bosni i Hercegovini, jer je prethodno bila proglašena u Tuzli i Bijeljini. Posljedice zaraze, posebno u slučaju komplikacija, mogu biti ozbiljne, uključujući upalu respiratornog trakta i druge teže upalne procese.

Radio AS