Skupština KS će razmatrati budžet za 2024. godinu na sjednici krajem novembra

Prema današnjem zaključku Kolegija, 12. sjednica Skupštine KS će se održati u petak 24. novembra 2023. godine u sali Općine Centar Sarajevo, s početkom u 8 sati.

Na dnevnom redu ove sjednice naći će se dvije tačke i to: Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu kao Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za isti period.

Vlada i Skupština, upućujući u skupštinsku proceduru Nacrt novog Budžeta u novembru mjesecu tekuće godinu, uz zakonom propisanu javnu raspravu, najavljuju njegovo konačno usvajanje do kraja ove kalendarske godine, u skladu sa Zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine.

Nešto ranije, u skupštinskim klupama naći će se i odluka o potvrđivanju nove vlade, a ova sjednica zakazana je za 15. novembar.

Skupština će se izjašnjavati i o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći kao i radu Nezavisnog odbora za isti period.

Izvještaji o radu Odbora za žalbe javnost i Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” te Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2022. godine također su tačke dnevnog reda ove sjednice.

Radio AS