Skupština KS danas glasa o prijedlogu ovogodišnjeg budžeta u iznosu od 1,4 milijarde KM

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo danas će se izjašnjavati o Prijedlogu budžeta kantona za 2023. godinu nakon prethodnog usvajanja nacrta te obavljene javne rasprave.

Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu prema prijedlogu iznosi 1,4 milijarde KM, što je povećanje u odnosu na ranije predloženi nacrt budžeta koji je iznosio 1,2 milijarde KM.

Zastupnici će se izjasniti i o četiri amandmana na budžet nakon što je Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 13. marta ove godine donijela zaključak kojim se utvrđuje prijedlog budžeta.

Osim prijedloga budžeta, Skupština Kantona Sarajevo će se morati usvojiti i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta za 2023. godinu.

Inače, zbog umanjenja pondera donošenjem novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, Kanton Sarajevo će na raspolaganju imati manje 110 miliona KM tokom 2023. godne u odnosu na prihode iz prošle godine.

Radio AS