Skupština KS izmijenila Odluku o obaveznoj preventivnoj sistemskoj deratizaciji

Skupština KS danas je utvrdila Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo.

Suština predloženih izmjena je u tome da se u proceduri javnog poziva za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje obavezne preventivne deratizacije na području Kantona Sarajevo, ubuduće od potencijalnih izvođača neće tražiti Rješenje Ministarstva zdravstva Federacije BiH za prometovanje otrova.

S obzirom na to da izvođači obavezne preventivne sistematske deratizacije ne moraju imati navedeno rješenje, oni upotrebljavaju otrove, ali ih ne prometuju , isto im se ne treba tražiti u postupku odabira izvođača putem javnog poziva.

Također, predložena izmjena se odnosi i na usklađivanje redoslijeda odredbi programa prema materiji koju regulišu, i to u dijelu koji se odnosi na nadzor nad upotrebom rodenticida, a koji je pravno-tehničke naravi.

Skupština KS je na sjednici također donijela odluku o davanju naziva novoizgrađenoj ulici na području Općina Centar Sarajevo – MZ Hrastovi-Mrkovići u naziv – ulica Hajrudina Ivazovića-Bebana, kao i odluku o promjeni naziva dijela ulice na području Općina Centar Sarajevo – MZ Hrastovi-Mrkovići u novi naziv – ulica Elvisa Husakovića Elija.

(tvsa.ba)

Radio AS