Skupština KS razmatra rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja

Skupština Kantona Sarajevo razmatra Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Ostvarenje prihoda, primitaka, te unos u Finansijski plan Zavoda dijela prenesenih sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima, ukazali su na potrebu prestruktuiranja pozicija Finansijskog plana ZZO-a za 2022. godinu.

Kako je navedeno u obrazloženju Vlade, rebalans ovog finansijskog plana je potreban i radi usklađivanja određenih vrsta naknada za finansiranje radnika u ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama, u skladu s novim kolektivnim ugovorima potpisanim između Vlade KS i predstavnika sindikata radnika u zdravstvu, kao i zbog projekcija rasta određenih naknada i troškova unutar planiranih sredstava ukupnih rashoda.

Na ovoj sjednici će, između ostalog, biti razmatrani i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopunama Statuta JU Psihijatrijska bolnica KS, Prijedlog odluke o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo, Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju, kao i izvještaji o radu i o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za prethodnu godinu.

FENA

Radio AS