Zatraženo izjašnjenje vlade i skupštine o pristupu zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti za povratnike

Nakon usvajanja Zakona o posebnim programima Kantona Sarajevo za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice kojim je Skupština KS utvrdila obavezu od 2.000.000 KM godišnje izdvajanja za podršku povratničkoj populaciji i razvojnim projektima u Srebrenici, dana su zastupnici uputili inicijativu koja se tiče pristupa zdravstvenoj, boračko-invalidskoj i socijalnoj zaštiti lica koja su se iz KS vratila u entitet RS.

Iza inicijative stoje zastupnici Mahir Dević (SDA), Zvonko Marić (SBB), Igor Stojanović (SBB), Elvis Vreto (NiP) i Vibor Handžić (NS). Riječ je o pravima koja su zagarantovana ‘starijim’ propisom iz 2013. godine, a za koji nema adekvatnih informacija u javnosti o primjeni i realizaciji.

“Riječ je o važećem Zakonu o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta, koje garantuje zaštitu statusnih prava po promjeni prebivališta iz KS u entitet RS. Zakon je usvojen 2013. godine, ali je njegova primjena poprilična nepoznanica za javnost, a posebno za kategorije čija prava štiti. To smo prepoznali i kao problem kada smo u okviru javnih konsultacija oko Zakona o Srebrenici dobili upite koji se tiču prava koja su već formalno-pravno zaštićena spomenutim važećim propisom. Iz toga je proizašla ova nadstranačka inicijativa koja je okupila zastupnike koji su prisustvovali raspravi u Srebrenici”, poručio je zastupnik Dević (SDA).

Zastupnici traže izjašenje o inicijativi na Skupštini Kantona Sarajevo, a ona uključuje zahtjev za informaciju o primjeni Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta (Službene novine Kantona Sarajevo 18/13, 26/13) i utrošenim sredstvima za ispunjenje obaveza koje ovim Zakonom imaju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (član 4.), Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo (član 5.), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo (član 6.).

“Tražit ćemo da se prilikom izrade Prijedloga Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu po posebnim linijama predvide finansijska sredstva u sva tri nadležna ministarstva koja će osigurati provođenje zakonskih obaveza iz Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta. Od nadležnih ministarstava tražimo da se izvrše sve potrebne izmjene podzakonskih akata koje će omogućiti adekvatnu primjenu ovog propisa uz dužnost da Skupštinu Kantona Sarajevo izvijeste u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative o preduzetim mjerama u tom pravcu”, dodao je zastupnik Vreto (NIP).

Od nadležnih ministarstava se traži da provedu hitnu obuku svih službenika i službenica koji dolaze u kontakt sa građanima, kako bi imali razumijevanje o pravima i obavezama iz Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta.

“Ne smijemo dozvoliti da se zakoni donose, a da ne postoji odgovornost za njegovo provođenje. Od Vlade Kantona Sarajevo ćemo zatražiti da pripremi program informisanja lica koja ispunjavaju uslove za pristup pravima iz Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta, te da se Vlada Kantona Sarajevo u pisanoj formi očituje o zahtjevima ove inicijative i obavijesti javnost o sadržaju tog očitovanja. Jer ova pitanja sada ‘lebde’ u zraku, gdje često pristup pravima zavisi od ‘dobre volje’ i informisanosti službenog lica s kojim razgovarate u određenoj instituciji”, napomenuo je Dević.

“Izuzetno je važno što oko odnosa prema Bošnjacima-povratnicima u entitet Republika Srpska postoji tačka u kojoj mi kao zastupnici prepoznajemo odgovornost da sarađujemo i da jedni druge guramo kako bismo proveli najbolja rješenja i ponudili odgovor sistema na probleme povratnika, posebno u regiji istočne Bosne. Ukoliko uspijemo da zakon iz 2013. i ovaj novi zakon i z 2022. provedemo u praksi po obavezama i pravima koja su utvrđena, mislim da ćemo imati zaokružen sistem – koji će drugi kantoni moći prepisati, bez obzira ko tamo činio vlast. Tu smo da pomognemo i zato na ovom pitanju ne smije biti podjela”, zaključio je Vreto.

klix.ba

Radio AS