Skupština KS se očitovala o radu javnih ustanova i komunalnih preduzeća za 2021. godinu

U trećem nastavku Devete sjednice, Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Zavodu za izgradnju KS za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekoliko okolnih parcela radi proširenja RCU “Smiljevići” u svrhu izgradnje i proširenja odlagališta inertnim materijalom.

Uz ovu Odluku usvojen je i zaključak zastupnika Demokratske fronte da se u prvom kvartalu 2024. godine pripremi i održi tematska sjednica Skupštine KS upravo na temu deponije Smiljevići, njenih kapaciteta i mogućnosti boljih načina tretiranja otpada. Takođe, zatražena je i evidencija o realizaciji skupštinskih zaključaka koji su doneseni još 2019. godine na tematskoj sjednici koja se ticala upravo ove problemtike.

Pred zastupnicima su se danas našli i brojni izvještaji o radu i poslovanju kantonalnih ustanova i preduzeća za 2021. godinu. Svi izvještaji, koji su se odnosili na javne ustanove iz obasti rada i socijalne zaštite, prihvaćeni su na današnjoj sjednici.

Usvojeni su izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu javnih komunalnih preduzeća: Park, Rad, Sarajevogas, Pokop, Toplane, Tržnice-Pijace i KJU za zaštićena prirodna područja KS, dok su negativnu ocjenu dobili izvještaji preduzeća Vodovod i kanalizacija i Bags-Elektrotehnika Vogošća.

Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” također su dobili podršku većine zastupnika, kao i izvještaji o radu Vlade Kantona Sarajevo, Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, te o poslovanju JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo i JU Apoteke Sarajevo za isti period.

Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu sa Programom rada za 2022. godinu povučen je s dnevnog reda.

Usvojen je i Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za isti period.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”.

Sarajevo za 2021. godinu nije dobio podršku većine zastupnika.

Radio AS