Skupština KS: Usvojen Zakon o komunalnim taksama, turistička smanjena za 50 posto

Skupština Kantona Sarajevo danas je usvojila Zakon o komunalnim taksama, a kojim su utvrđene sve vrste komunalnih taksi i način uplate. Općinama je dana nadležnost da svojim aktom utvrde kriterije i visinu takse za obveznike koji su registrovani ili posluju na području opštine.

Ministar finansija KS Davor Čičič je pojasnio da se taksa utvrđuje za svaku istaknutu firmu, do veličine table 200×300 metara, a ako ih je više u istom kompleksu, taksa se naplaćuje za jednu.

Također se taksa naplaćuje i za držanje sredstava za igru i igre na sreću (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado i aparati za posebne igre za sreću), izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima, Isticanje objava, oglasa i saopćenja na javnom mjestu.

I za korištenje prostora na javnim mjestima za kampove (šatore, prikolice, motorna vozila svih kategorija), plaća se taksa, kao i za postavljanje uređaja za isplatu i naplatu gotovine (bankomata) i postavljanje svih drugih uređaja koji putem automatske obrade podataka naplaćuju usluge gotovinom, karticama za naplatu ili posredstvom telekom operatera, kafemati i parkomati.

Čičič je kazao da je bitan razlog za donošenje zakona presuda Ustavnog suda Federacije BiH kojom je utvrđeno da Tarifni broj Zakona o komunalnim taksama nije u skladu sa Ustavnom FBiH, odnosno da vrsta djelatnosti ili zanimanje ne može biti relevantan kritrij za propisivanje različite visine komunalnih taksi na istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim ili ostalim prostorijama, objektima i mjestima.

Ukinuta je naknada za šume i smanjena turistička taksa za 50 posto.

Od takse su oslobođene institucije BiH, organi i organizacije, javne ustanove FBiH, kantona, općina i Grada, neprofitna udruženja, ratni vojni invalidi, članovi porodica poginulih, nestalih, civilne žrtave rata, te privredna društva za zapošljavanje invalidnih osoba i zaštitna radionica, a općine mogu utvrditi i druge slučajeve oslobađanja od takse.

Zakonom su predviđene i kazne za pravne subjekte. Na primjer, novčanom kaznom od 500 do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravni subjekt ukoliko ne istakne firmu u skladu sa Zakonom, a kazna za fizičke osobe je od 200 do 3.000 KM.

tvsa.ba

Radio AS