Vlada KS i policija poručili: Sigurnost u saobraćaju ćemo podići na viši nivo

Sigurnost u saobraćaju u Kantonu Sarajevo ćemo podići na viši nivo, poručili su premijer KS Edin Forto, ministar saobraćaja Adnan Šteta, ministar unutrašnjih poslova Admir Katica i komesar MUP-a Nusret Selimović.

Na operativnom sastanku su prezentovane dosadašnje aktivnosti resornih ministarstva za poboljšanje sigurnosti u saobraćaju, ali i planovi za budućnost.

Doneseno je nekoliko zaključaka koji se odnose na kretanje u saobraćaju, video nadzor u javnom prevozu, na područjima oko škola i na stajalištima, smanjivanje maksimalne brzine kretanja vozila u zonama škola, kao i postavljanje većeg broja radara. Zaključcima je definisana neophodnost efikasnije kontrole i nadzora javnog saobraćaja, strožije kažnjavanje prekršitelja saobraćajnih obaveza i intenziviranje aktivnosti na jačanju alternativnih vrsta prevoza.

“Očekujemo od Ministarstva pravde KS da prema Vladi Federacije uputi inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o prekršajima, na način da se uvedu nove zaštitne mjere, poput zabrane izdavanja pasoša, davanja subvencija i olakšica, koje daju općine, kantoni i Federacija, a za koje su aplicirale osobe koje imaju neplaćene saobraćajne kazne”, istakao je premijer Forto.

U toku je formiranje radne grupe koja će isključivo raditi na temama vezanim za sigurnost u saobraćaju, a koju čine sve nadležne institucije.

“Fokus djelovanja našeg Ministarstva je, poredinfrastrukturnih projekata, sigurnost u saobraćaju, sa posebnim naglaskom na sigurnost djece. Iz tog razloga smo osnažili saradnju sa BIHAMK-om i Vijećem roditelja i počeli sa realizacijom brojnih kratkoročnih i dugoročnih projekata koji će popraviti trenutno stanje”, rekao je ministar Šteta.

Zaštitne ograde će biti ugrađene na svim saobraćajnicama koje su u nadležnosti Direkcije za puteve KS i nastavit će se sa obnovom horizontalne i vertikalne signalizacije, prvenstveno na područjima oko škola.

Projekt adaptivnog upravljanja saobraćajem i postavljanje video nadzora na svim raskrsnicama jedno je od dugoročnih rješenja za rješavanje ovog problema.

“Policija će nastaviti sa provođenjem pojačanih aktivnosti u saobraćaju, na način da će se uključiti sve organizacione jedinice Uprave policije, što će podrazumijevati i angažman Specijalne jedinice. U toku je realizacija projekta nabavke video nadzora saobraćaja u KS u cilju provedbe Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje krađe motornih vozila. Navedeni video nadzor bi trebao sadržavati podsistem za automatsko prepoznavanje radnji učesnika u saobraćaju, što će pod lupu Uprave policije dodatno postaviti učestale prekršioce propisa o saobraćaju, ali i druge vozače”, istakao je ministar Katica.

Edukativni pristupi od najranije dobi i podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju, načini su koji nikako ne smiju biti zanemareni, a koji itekako mogu uticati na drugačiju sliku i rješavanje problema, stoga će Vlada KS i resorna ministarstva zajedno sa partnerima povećati broj edukativnih projekata.

Radio AS