Skupština KS: Usvojene izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo danas je, po skraćenom postupku jednoglasno, usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, u cilju poboljšanja statusa branilačke populacije Kantona Sarajevo te prava koja ostvaruju pripadnici te kategorije. 

Kako je pojašnjeno, riječ je o suštinskim izmjenama koje se najviše tiču ostvarivanja prava na novčanu egzistencijalnu naknadu, i njenog povećanja. S tim u vezi, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović kazao je da se ovim izmjenama usklađuju prava branilaca mlađih od 57 godina života u Kantonu Sarajevo s federalnim propisima.

“Najznačajnija izmjena u prijedlogu ovog zakona odnosi se na uvećanje iznosa mjesečne egzistencijalne naknade za naše branioce do 57 godina života, gdje smo precizirali usklađivanje, odnosno rast osnovice na način kako je to propisano u Federaciji BiH. Ovdje napominjem da će se iznos svake godine utvrđivati odlukom Vlade Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra, uz primjenu koeficijenta za obračun u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima, pri čemu ovaj iznos može biti i veći od iznosa utvrđenog na federalnom nivou.

Također, sve se više susrećemo sa situacijama gdje su naši demobilisani branioci angažovani na određeno vrijeme putem programa zapošljavanja koje realizuje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, čime su gubili pravo na mjesečnu egzistencijalnu naknadu, obzirom da je bilo propisano da za ostvarivanje prava moraju biti prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje prethodnih godinu dana. Izmjenama ovog hakona propisano je da njihova prava u slučaju zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme ‘miruju’, dakle, pravo na mjesečnu egzistencijalnu naknadu moći će nastaviti odmah po završetku prava iz radnog odnosa”, istakao je ministar Osmanović.

Dodao je da se nada da je ovim izmjenama vraćen dignitet braniocima te je najavio da će se i u narednom periodu kontinuirano raditi na poboljšanju njihovih prava.

Kao što je već rečeno, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo jednoglasno su usvojili, a stupit će na snagu osam dana od objavljivanja u Službenim novinama. Očekivano je da će uvećani iznos biti u primjeni od mjesečne naknade za april.

Radio AS