Skupština KS utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu KS

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo jučer su utvrdili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu KS, koji je upućen u 30-dnevnu javnu raspravu.

Kako je ranije istaknuto, nove izmjene podrazumijevaju olakšanje poslovanja djelatnicima turističkog sektora, racionalizaciju administrativnih troškova Turističke zajednice KS, te kaznene odredbe koje se odnose na fizička lica, odnosno novčano kažnjavanje za prekršaj zabrane oglašavanja i reklamiranja turističkim djelatnicima koji ne ispunjavaju uslove propisane zakonom.

„Moram istaknuti da nisam najzadovoljniji ovim nacrtom, u dijelu koji se odnosi na reduciranje organa Turističke zajednice, ali nisam htio da utječem na rad Komisije, kao što nisam utjecao ni do sada. I naravno, želim da u javnoj raspravi svoje prijedloge i doprinos daju svi oni koji su dobronamjerni i koji žele da se unaprijedi oblast turizma, koja je nama u Kantonu Sarajevo od vitalnog značaja. Mislim da ću i ja imati sugestije u dijelu koji se odnosi na redefinisanje upravljačkih struktura u Turističkoj zajednici. Vjerujem da ćemo u formi prijedloga ovog važnog akta imati kvalitetne izmjene i dopune Zakona“, kazao je ministar privrede KS Adnan Delić tokom izlaganja na današnjoj sjednici Skupštine.

On je pozvao zastupnice i zastupnike da svoje prijedloge na ovaj nacrt dostave Ministarstvu privrede tokom trajanja javne rasprave.

Najavio je i da će odmah po imenovanju direktora Direkcije za turizam krenuti u donošenje novog zakona o turizmu, turističkoj zajednici i ugostiteljskoj djelatnosti kojeg trenutno i nema na području KS, kako bi se nastavilo daljnje unapređenje ove oblasti na području Kantona, te podsjetio na ostale izmjene u ovom nacrtu.

„U Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu unijeli smo i izmjene koje će olakšati organizaciju turističkih sadržaja turističkim agencijama, jer smo izmjenama predvidjeli da podnosioci zahtjeva za izdavanje licence za organiziranje turističkog putovanja uz zahtjev nisu više obavezni da opće uslove putovanja ovjere kod strukovnog udruženja turističkih agencija u Bosni i Hercegovini (UTA BIH), niti da prilažu dokaz o članstvu u udruženju UTA BIH, jer u osnovi članstvo u bilo kojem udruženju treba biti dobrovoljno, a ne eliminatorni faktor u realizaciji projekata i poslova“, podsjetio je ministar Delić.

Zakon o turizmu KS jedan je od važnijih zakona u privredi, s obzirom da regulira i uređuje oblast turizma koji je strateška grana privrede i jedan od sektora koji se u posljednjim godinama rapidno razvija i unapređuje. Zbog toga je neophodno uskladiti Zakon s važećim europskim direktivama, ali i detaljnije urediti i poboljšati određene odredbe koje se odnose na organe upravljanja Turističke zajednice KS, te se tiču rokova za izdavanje i trajanje licenci i drugih bitnih segemenata iz oblasti turizma.

Podsjećamo i da su izmjenama Zakona redefinisani ciljevi, djelatnost i zadaci Turističke zajednice KS, s ciljem preciznijeg uređenja materije i usklađivanja s praksom zemalja regije i Evropske unije, te unapređenja promocije tursitičke ponude izvan KS. Smanjen je broj organa Turističke zajednice s pet na tri organa, ukinut je nadzorni odbor, a njegove nadležnosti prelaze u nadležnost turističkog vijeća. Ukinut je i ured za podršku turizmu, koji nikad nije ni osnovan. Također, smanjen je i broj članova turističkog vijeća sa sedam na tri člana. Reduciranje organa Turističke zajednice značajno će doprinijeti uštedama i smanjenju administrativnih troškova Turističke zajednice.

Radio AS