Skupština KS utvrdila Nacrt zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH

Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.

Iznoseći uvodne napomene na današnjoj sjednici, ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović objasnio je da je ovo zakonsko rješenje pripremljeno zbog potrebe za redefiniranjem pojedinih dopunskih prava, te da predviđa niz izmjena važećeg zakonskog rješenja. Također, njime se ispravljaju uočene manjkavosti, te vrši usklađivanje s novim propisima donijetim na nivou Federacije BiH.

Navodeći neke od novina, ministar Osmanović, naveo da se redefinira pojam 10 godina neprekidnog boravka u Kantonu Sarajevo, na način da će se uvažavati opravdani prekidi.

“Raseljena lica nisu mogla ostvarivati prava na građevinski materijal, pa se to redefinira. Nakon što smo se susreli sa problemom nemogućnosti ostvarivanja zdravstvenog osiguranja za djecu šeida/poginulog/umrlog/nestalog branioca, u okviru ovog zakona previdjeli smo izuzetak, tako da i djeca mogu ostvarivati to pravo. Definisane su naknade troškova za prevoz, boravak, liječenja, oslobađanja ličnog učešća u troškovima liječenja. Osim toga, povećali smo utvrđenu kvadraturu zemljišta sa 400 na 500 kvadrata, a poboljšanje je urađeno i kod dječijeg dodatka…”, naveo je, između ostalog, ministar Osmanović.

Dodao je da se iz Zakona briše mogućnosti povlaštene vožnje u javnom gradskom saobraćaju. Ona, kako je dodao, nikada nije ni realizirana, s obzirom da pripadnici ove populacije imaju osiguranu besplatan prevoz. Kako je dodao, ista situacija je kod ostvarivanja prava na stan, odnosno kod dodjele stana na korištenje.

“Kod ostvarivanja oba prava propisani su isti uslovi, tako da ćemo dodjelu stana za korištenje brisati u ovom zakonu i na taj način ćemo dodijeliti 44 stana u trajno vlasništvo, kako bi ljudi mogli njima raspolagati. Naročito na šta sam ponosan je definisanje dodjele novčane pomoći i plaćanje drugog i trećeg stepena obrazovanja po Bolonjskom sistemu, odnosno stipendiranje ta dva segmenta obrazovnog procesa. Također, redefinisan je i pojam subvencija za grijanje. Do sada je to bilo samo za nabavku ogrjevnog drveta, a sada se to odnosi za grijanje na sve energente. Zbog toga ćemo naredne zime imati četiri puta više korisnika kojima ćemo moći da subvencioniramo troškove grijanja”, naveo je ministar Osmanović, konstatirajući kako će to biti od velike pomoći u vremenu poskupljenja. 

Objasnio je i da se Nacrtom precizira snošenje troškova dženaza i sahrana i da će biti regulirane situacije u kojima nema ko ukopati umrlog pripadnika boračke populacije.

Govoreći dalje o novinama, između ostalog, rekao je i da će supruge demobilisanih branitelja imati parvo na određenu egzistencijalnu naknadu u slučaju da su nezaposlene i nalaze se na birou. Određena prava, kako je potcrtao ministar Osmanović, odnose se i na djecu šehida i poginulih branilaca.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH trajat će 30 dana.

Pred zastupnicima se danas našao i Nacrt zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo. Međutim, nakon uvodnog izlaganja ministrice Naide Hota-Muminović jučerašnje zasjedanje je prekinuto, a sjednica će biti nastavljena danas, s početkom u 9:00 sati.

Radio AS