Sljedeće godine izgradnja rasksrnice kod sarajevskog stambenog kompleksa Bulevar

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta je najavio da će sljedeće godine biti izgrađena raskrsnica na glavnoj gradskoj saobraćajnici kod stambenog kompleksa Bulevar, kao i realizaciju drugih značajnih projekata u drumskom saobraćaju.

Kako su saopštili iz Vlade Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo usvojen je program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica u 2023.

Programom je predviđen nastavak aktivnosti na realizaciji, kako su naveli, kapitalnih projekata cestovne infrastrukture:

  • Završetak radova na Devetoj transverzali i spoju Devete transverzale s autoputem A1;
  • Izgradnja tunela na Prvoj transverzali;
  • Nastavak radova na Prvoj transverzali.

Nastavit će se radovi i na Igmanskom putu, kao i na svim projektima koji su započeti ove godine. Za sljedeću godinu planirana je izgradnja, rekonstrukcija i rehabilitacija saobraćajnica, sanacija opasnih mjesta, ugradnja zaštitnih ograda, a planirana sredstva za te namjene iznose 13 miliona KM.

“U proteklom periodu rekonstruisano je 80 kilometara saobraćajnica u svim općinama kantona. Naš cilj je jasan – graditi i rasteretiti gužve u saobraćaju, a istovremeno omogućiti sigurnost svim učesnicima. Nastavljamo graditi i u sljedećoj godini i ostvariti naše planove kojima će se građanima olakšati svakodnevnica”, izjavio je Šteta.

Neki od projekata koji će biti realizovani sljedeće godine, shodno usvojenom programu, su:

  • Raskrsnica glavne gradske longitudinale i Osme transverzale, odnosno raskrsnica kod stambenog kompleksa Bulevar na Stupu;
  • Kružni tokovi na spoju ulica Džemala Bijedića i Srđana Aleksića te na spoju ulica Drinska i Humska.

Biće izvršena, kako su istakli, rehabilitacija glavne gradske saobraćajnice na potezu od Skenderije prema Vječnoj vatri, ulice Bulevar Mimar Sinana na Dobrinji, ulice Majdanska na Alipašinom polju na Osmoj transverzali, ulice Ložionička i drugih ulica.

Kako je istakao ministar Šteta, svakim od novih projekata će se donijeti drugačija slika Sarajeva i olakšati kretanje u saobraćaju.

Program također podrazumijeva redovno i vanredno održavanje 292,4 kilometra puteva u nadležnosti Direkcije za puteve, od čega je 178 kilometara regionalnih puteva, 18,6 kilometara magistralnih i 95,7 kilometara lokalnih puteva, shodno kategorizaciji cesta i potpisanim sporazumima s općinama, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS