Smanjena koncentracije polena ambrozije u zraku i polena drugih alergenih biljaka

U zraku u Kantonu Sarajevo se postepeno smanjenje koncentracija polena ambrozije, ali i drugih vrsta trava i drveća, što je i očekivano u ovom periodu, navodi se u izvještaju koji je Centar za ekologiju i prirodne resurse “Akademik Sulejman Redžić” uputio kantonalnom ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Izvještaj se odnosi na koncentraciju polena alergenih biljaka na području Kantona Sarajevo u posljednjoj sedmici septembra, s posebnim osvrtom na prisustvo polena visokoalergene biljke ambrozije.

“Kvalitativno-kvantitativnom analizom i specifičnim metodama koje se koriste u monitoringu polena, utvrđeno je da je kraj septembra obilježila niska do umjerena koncentracija polena alergenih biljaka u vazduhu. Na mjernoj stanici Pofalići, prosječne vrijednosti su iznosile 203 pol.zrna/m3 zraka, a na mjernoj stanici Stari Grad 188 pol.zrna/m3 zraka. U tom periodu je konstatovan polen visokoalergene biljke ambrozije (ambrosia artemisiifolia L.), čije su se koncentracije kretale u intervalu od 45 pol. zrna/m3 zraka do 46 pol. zrna/m3 zraka”, navedeno je u saopćenju.

Poređenjem se uočava značajna sličnost vrijednosti koncentracije polena ambrozije s vrijednostima iz prošle godine, ali i značajan pad u odnosu na prethodne sedmice.

Osim polena visokoalergene ambrozije, konstatovano je i prisustvo  polena ostalih korovskih biljaka kao što su: pelin, kiselica, žare, bokvice i lobodi.

Koncentracije polena korova za istraživani period su se kretale od 198 pol. zrna /m3 zraka (MS Pofalići) do 176 pol. zrna /m3 zraka (mjena stanica Stari Grad).

Radio AS