Šteta: Štitimo državu i građane radeći po zakonima i pravilima

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta danas je održao konferenciju za medije zbog projekata finansiranih od strane EBRD-a sa posebnim naglaskom na projekt rekonstrukcije tramvajske pruge. Na konferenciji je naglašeno kako tajni ugovori sa EBRD-om i izvođačem radova ne postoje, nego su tako predstavljeni u javnosti. 

“Ugovore o zajmu potpisuje država Bosna i Hercegovina, a ugovore sa izvođačima radova potpisuje korisnik, u ovom slučaju Ministarstvo saobraćaja. Tako je sa svakim projektom. Svi od njih se provode prema pravilima i procedurama EBRD-a, putem čijeg portala se provodi javna nabavka za svaki od njih, ali i po zakonskim okvirima međunarodnih ugovora i naše države. Nije ovo nikakav poseban slučaj, ista praksa primjenjuje se u svakom kantonu, cijeloj državi, ali i svuda u svijetu. Javnosti smo za projekt rekonstrukcije tramvajske pruge dali informacije koje smo mogli u skladu sa zakonima i pravilima, poput rezultata javne nabavke, vrijednosti ugovora, svih informacija koje se tiču praćenja postupka.”, istakao je ministar Šteta. 

Naglasio je kako bi dostavljanje pojedinosti iz ponuda ostalih izvođača ili cjelokupnog ugovora dovelo do toga da država bude ugrožena zbog povreda principa povjerljivosti.

“Na ovaj način štitimo državu BiH i građane radeći po zakonima i pravilima. Razumijem da se shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama trebaju dostaviti informacije, kako smo i uradili. Međutim, javnost treba da zna da postoje i ograničenja i posebni režimi ukoliko se javne nabavke provode po međunarodnim propisima, kao što je ovaj, tako da su i BiH i svi njeni nivoi vlasti dužni  poštovati međunarodne standarde koje propisuju takve međunarodne institucije, kao i zakonske regulative BiH i ugovornu stranu nekog ugovornog odnosa”, dodao je ministar Šteta. 

Svi ugovori EBRD-a u BiH imaju jednak status, kriterij za izbor najboljeg ponuđača je bio najniža cjenovna ponuda, a konzorcij dvije kineske kompanije su dostavile svu potrebnu dokumentaciju koja je tenderom EBRD-a tražena. 

“Preuzeo sam izuzetno odgovornu funkciju i ponašam se u skladu s tim. Mi nastavljamo raditi u skladu sa zakonima i pravilima. Bit će teško to prihvatiti, posebno onima koji nisu navikli na takav rad, a koji svakodnevno pokušavaju osporiti svaki, pa i najmanji pokušaj da ovdje konačno nešto krene na bolje, nakon toliko godina”, zaključio je ministar Šteta.

Građanima Kantona Sarajevo je poručio da će interes svih građana nastaviti biti u fokusu djelovanja ovog Ministarstva.

Radio AS