Strategija ograničenja korištenja uglja u KS predviđa značajno smanjenje emisija zagađenja zraka

Problemi prekomjerne zagađenosti zraka u zimskom periodu uzrokovani emisijama iz individualnih ložišta će se riješiti na način da se implementiraju mjere utvrđene u Strategiji za ograničenje korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo 2022-2032, kroz odabir jednog od tri scenarija sa različitim smanjenjem emisija u prioritetnim zonama koji su obuhvatili smanjenje na 50 posto, 90 posto i 100 posto, kao i mjere sa kojim bi se ti scenariji implementirali.

Potvrdio je to Feni Adnan Medić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša u Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Prema njegovim riječima, analizom navedenih scenarija, utvrđeno je da u cilju postizanja zadovoljavajućeg kvaliteta zraka u KS, odnosno postizanje kvaliteta zraka kategorije 1, potrebno je smanjenje emisija čvrstih čestica u prioritetnim zonama do 90 posto, što će biti i jedan od glavnih ciljeva rada Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

“Strategija će biti polazni dokument za utvrđivanje godišnjeg programa rada ministarstva, kako bi se mjere implementirale kroz period od 10 godina, što će u konačnici dovesti do smanjenja zagađenja zraka u KS”, kazao je Medić.

U okviru studije analizirana su ložišta u 31.343 popisanih individualnih objekata koji koriste čvrsta goriva (toliko ih ukupno i ima u KS).

“Najzastupljeniji sistemi za sagorijevanje čvrstih goriva u domaćinstvima predstavljaju šporeti (štednjaci) sa udjelom od 67,5 posto”, kazao je Medić.

Na osnovu izvršenog proračuna, ukupnih emisija i uticaja na stanje kvaliteta zraka se može zaključiti  da su individualna ložišta daleko najveći izvor emisija u KS.

Strategija za ograničenje korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo u periodu 2022-2032. prezentirana je nedavno u organizaciji Vlade KS i UNDP-a. Strategija je izrađena uz finansijsku podršku Vlade KS, u okviru projekta “Zeleni ekonomski razvoj – GED” koji finansira Švedska, a provodi UNDP u BiH.

Izrada Strategije, između ostalog, je uključila: izračun ukupnih emisija i uticaja na kvalitet zraka svih individualnih ložišta na čvrsta goriva, analize i davanje prijedloga za unapređenje kontrole emisija, unapređenje dimnjačarskog sektora, kontrolu i certifikaciju peći i goriva koja se koriste u KS, analizu izloženosti stanovništva prekomjerno zagađenom zraku, prijedlog mjera smanjenja emisija u zrak, unapređenje i izmjene zakonske regulative u cilju poboljšanja kvaliteta zraka u KS, izazove, rizike i prepreke pri realizaciji Strategije, te opcije izrade strateškog plana ograničenja korištenja čvrstih goriva u KS.

Strategija predstavlja temeljni dokument koji će vlastima u KS pomoći da planiraju naredne aktivnosti i mjere na poboljšanju kvaliteta zraka u cijelom Kantonu.

FENA

Radio AS