Subvencije za kupovinu stana mladima u KS biće isplaćene za sedam do 10 dana

Svim mladima koji se nalaze na konačnoj listi za subvencioniranje kupovine stanova novac bi trebao biti isplaćen u narednih sedam do deset dana.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović ranije je utvrdio konačnu listu reda prvenstva 511 kandidata za subvencioniranje kupovine stanova.

“Ova sredstva koja smo predvidjeli za mlade nismo imali kod sebe, nego smo preraspodjelom iz drugih ministsrstava izmirili tih pet miliona i 110.000”, kazao je Hadžiahmetović.

Resorni ministar je otkrio i kada mladi mogu očekivati sredstva na svojim računima.

“Završili smo oficijalni dio. Ukupno je bilo 609 aplikanata, 100 aplikanata nije imalo uslove, 509 ih je imalo i naknadno su prihvaćena još dva. 511 mladih će dobiti po 10.000 maraka subvencije od KS. To je nekih sedam do deset dana vremena, kada bi trebalo da nadležno ministarstvo prebaci sredstva na račune mladih”, najavio je ministar tokom gostovanja u programu TV Sarajevo.

Istakao je da se trenutno vode aktivnosti na ažuriranju podataka, brojeva računa mladih te potpisivanje izjava kod notara o tome da stanove neće prodavati u narednom periodu.

Radio AS