Šumarski fakultet UNSA međunarodnom konferencijom obilježava 75 godina postojanja

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu danas obilježava 75 godina postojanja međunarodnom konferencijom u Sarajevu, uz učestvovanje 150 gostiju iz BiH, regiona i Evrope.  

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu temeljna je institucija visokog šumarskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa održivom tradicijom od 1948. godine. Jedna je od članica najvećeg i najstarijeg Univerziteta u našoj zemlji od njegovog osnivanja, Univerziteta u Sarajevu.

Dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Ahmet Lojo istakao je da su šumsko bogatstvo Bosne i Hercegovine, kao i potreba za njegovim racionalnim korištenjem i unapređenjem, bili glavni argumenti za osnivanje prvih institucija za obrazovanje šumarskih stručnjaka na njenim prostorima.

“Imamo sreću i čast da kao djelatnici Šumarskog fakulteta baštinimo 75 godina istorije koju su započele naše starije kolegice i kolege, koji su vizionarski razvijali Fakultet. Do danas smo obrazovali više od 4.000 diplomiranih inžinjera i bačelora šumarstva i hortikulture koji su svojim znanjem i radom služili i služe domovini i pozivu, za koji su godinama pripremani i osposobljavani na našem fakultetu. Ponosni smo i na 99 magisterija nauka i 53 doktorata odbranjena na našem fakultetu. Veliki broj naših profesora saradnika i radnika, ugrađivao je sebe od osnivanja do danas u integritet ove institucije. Šumarski fakultet u Sarajevu je lider i pokretač šumarske nauke i struke, ali ujedno je i štit te struke i svih vrijednosti koje joj pripadaju, a koje su često na meti različitih interesa”, kazao je gostima, između ostalog, Lojo.

Obilježavanje jubileja i rad Međunarodne konferencije “Održivo nasljeđe: Obrazovanje, istraživanje i perspektive u šumarstvu i urbanom zelenilu povodom obilježavanja 75 godina Univerziteta u Sarajevu – Šumarskog fakulteta” čestitao je i rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj. Pohvalio je generacije profesora i profesorica koje su u 75 decenija vrijednog rada izgrađivali ovaj fakultet i državi BiH podarili ono što je najdragocjenije, a to su obrazovani ljudi koji danas u BiH, a u oblasti šumarstva, šire znanje i daju doprinos očuvanju šuma i unapređenju i razvoju šumskih resursa, a posebno razvoju privrede.

Škrijelj je naglasio da konferencije kao što je ova okupljaju stručnjake iz različitih država koji svojim iskustvima i znanjem doprinose jačanju šumarstva, a to je nešto što je potrebno za razvoj države i privrede.

“Šumarski fakultet je svojom izvrsnošću u obrazovanju stručnjaka, inžinjera šumarstva, jedan od prestižnih fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Čestitam kolegi Loji kao dekanu i svim ranijim dekanima sa željom da ovaj fakultet i u budućem periodu bude glavna uzdanica za školovanje inžinjera šumarstva u BiH. Nije nimalo nevažno ono što ste do sada uradili, ali je još važnije ono što ćete uraditi u budućnosti zato što u globalnim promjenama koje su zahvatile cijeli svijet jedan od resursa koji je vrlo ozbiljno napadnut nebrigom čovjeka jesu šumski resursi”, kazao je Škrijelj. 

Radio AS