Sutra nastavak hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o sigurnosnoj situaciji

Skupština Kantona Sarajevo nastavit će sutra hitnu sjednicu na kojoj će razmatrati Informaciju o poduzetim aktivnostima nadležnih sigurnosnih i drugih institucija.

Informacija je segment cjelokupnog obimnog materijala o sigurnosnoj situaciji koji članovima Skupštine izlažu i predstavnici više drugih institucija.

Na prošloj sjednici koja je održana 29. marta, ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica je, obrazlažući infomaciju, naglasio prijem novih stručnih kadrova u policijsku službu i opremanje policije prema najvišim standardima.

Na vrijeme je identifkovan nedostatak stručnih kadrova jer je od 1.400 policijskih službenika, samo trećina imala odgovarajuću spremu. Problem je rješavan postepeno te je i odgovarajućim zakonskim izmjenama definisan potrebni stepen stručne spreme s ciljem da u policijskim redovima budu samo kvalitetni kadrovi.

Dio sigurnosne politike su i jačanje policijske obuke te nabavka odgovarajuće policijske opreme i sredstava, pa je budžet za ove namjene sada veći za više od 60 miliona KM nego prije šest godina, kazao je Katica. U toku su aktivnosti za nabavku sedam oklopnih transportera i drugih sredstava, odnosno potrebne opreme.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije su, podvukao je Katica, osnovni partneri pravosudnim organima u raskrinkavanju krivičnih djela osoba uvezanih u aplikacije Sky i Anom, što je svojevrsno priznanje kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Kao civilizacijski iskorak je ocijenio izmjenu zakonske legislative na način da je izbor policijskog komesara Kantona potpuno depolitiziran jer ta osoba ne smije biti član nijedna političke partije, kao ni članovi Policijskog i Nezavisnog odbora i tijela za pritužbe građana.

Govoreći o sigurnosti građana u saobraćaju, on ističe da MUP nadzire stanje i planira preventivne radnje, a jedna od prvih mjera koje se realizuju je raspoređivanje policijskih patrola sa tzv ‘sterilnih ‘ na tzv. ‘opasna mjesta’ u Kantonu, gdje su posebno ugroženi pješaci; urađen je i plan nabavke radara za te lokacije a od sredine 2023. godine primjenjuje se privremeno oduzimanje vozila od višestrukih saobraćajnih prekršilaca, pa je te godine oduzeto 82 a u januaru i februaru 2024. 40 vozila.

Radio AS