Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a:  U sarajevskim školama edukacije o prevenciji oboljenja

Prvi decembar, Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti javnosti o HIV/AIDS-u, pokazivanju solidarnosti prema oboljelima, djelovanju na smanjenje stigme i diskriminacije, kao i na skretanju pažnje na opasnosti koje donosi rizično ponašanje.

Tema ovogodišnjeg dana borbe protiv HIV/AIDS-a je „Izjednačiti“ (engl. Equalize). Stalne ekonomske, društvene, kulturne i pravne nejednakosti i izazovi koje nameću pandemija COVID-19 i druge globalne krize zahtijevaju obnovljene napore da se održi vidljivost HIV-a i da se okonča AIDS kao prijetnja javnom zdravlju.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, u 2022. godini najviše osoba kod kojih je dijagnosticirana HIV infekcija je u Kantonu Sarajevo i to 29,7 posto ili 11 slučajeva.

Najučinkovitije sredstvo u borbi protiv HIV-a i AIDS-a ostaje prevencija. Očuvanje zdravlja i prevencija bolesti prvenstveno počinje edukacijom. Prevenciju infekcije HIV-om s obzirom na put prijenosa virusa najbolje je provoditi u kontekstu zaštite spolnog zdravlja, uz edukaciju o izbjegavanju rizičnih ponašanja.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je, uz saglasnost Ministarstava zdravstva i odgoja i obrazovanja KS, te u saradnji s osnovnim školama na području KS, započeo aktivnosti i realizaciju serije predavanja učenicima osnovnih škola na teme promocije zdravlja i prevencije oboljenja. Edukacija je počela 7. novembra ove godine i kontinuirano će se provoditi do kraja školske godine.

“Neke od javnozdravstvenih tema koje će se obrađivati su upravo seksualno i reproduktivno zdravlje mladih i seksualno prenosive bolesti, kontracepcija, kao i zarazne bolesti, higijensko – epidemiološke mjere i značaj vakcinacije”, naveo je, ovim povodom, ministar zdravstva KS, prof.dr. Haris Vranić.

Radio AS